Olli Luukkainen: Arvostuksen aika

Suomi on muun maailman tavoin keskellä terveyskriisiä. Epidemialla on poikkeuksellisen laajojen terveysuhkien lisäksi monia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Tällä hetkellä tärkeintä on terveyden turvaaminen ja yhteiskunnan perustoimintojen katkoton ja vakaa toiminta. Jotta kaikki tuo onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla, pitää yhteiskunnan turvata muun muassa terveydenhuollon, turvallisuuden ja infrastruktuurin toiminnasta vastaavan henkilöstön mahdollisuus tehdä työtään.

Tämän maksajiksi joutuu varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstö. Sille ei mitään voi.

 

Tilanne on monille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille todella rankka. Olen saanut valtavan määrän viestejä, joissa pyydetään tai vaaditaan OAJ:tä estämään koulujen auki pitäminen. Vaatimuksia perustellaan sillä, että suuret ihmisvirrat lisäävät tartuntariskiä.

Tämä on aivan totta. Mutta juuri kukaan ei vaadi päiväkotien sulkemista. Niissä se tartuntariski vasta onkin.

Teemme OAJ:ssä kaikkemme, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla suojella ja suojata kaikkia teitä, jotka joudutte altistamaan itsenne ja terveytenne kansakunnan hyväksi. Olemme olleet jatkuvasti vuorovaikutuksessa ministerien ja työnantajajärjestöjen kanssa ja painottaneet, että teidän turvallisuudestanne ja jaksamisestanne pitää huolehtia.

Työnne merkityksellisyys ei myöskään jää huomiotta silloinkaan, kun neuvottelemme virka- ja työehtosopimuksista.

Kasvatus ja koulutus ovat nyt kansalaisten huulilla.

Kriisi korostaa uudella tavalla sitä, että juuri varhaiskasvatus ja koulutus ovat suomalaisen yhteiskunnan peruspilareita. Sen lisäksi, että ne luovat yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja toimintavarmuutta, toiminnan laatu on Suomessa maailman huippua koko koulutusketjussa.

Toisaalta on hyvä, että kasvatus ja koulutus ovat nyt kansalaisten huulilla. Pidetään huoli siitä, että tilanne pysyy tällaisena kriisivaiheen jälkeenkin.

Kuten muun muassa pääministeri ja opetusministeri ovat sanoneet: Suomen erinomaiset ja rautaiset ammattilaiset, opettajat, hoitavat tämänkin asian. Niin tekevät, ja ansaitsevat siitä osakseen muutakin kuin kiitospuhetta!

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen