Lauri Hietalahti: Emme saa jäädä jalkoihin

Yhteiskunnan tahtotila koulutusasioissa vaikuttaa merkittävästi mahdollisuuksiimme toteuttaa opetustyötä, opiskelijoiden mahdollisuuksiin oppia ja yhteiskunnan mahdollisuuksiin saada työvoimaa ja menestyä.

Työelämään valmistuvat nuoret rakentavat omanlaisensa tulevaisuuden ja muuttavat aikanaan maailmaa. Yhteiskuntamme suorituskyky on juuri niin hyvä kuin millaisia osaajia sillä on käytettävissään. Samalla eri alojen tarpeiden ja kouluista valmistuvien osaamisen sekä volyymin tulisi kohdata toisensa.

 

Tulevalla eduskuntavaalikaudella otetaan varmasti kantaa valtion velkaantumiseen tilanteessa, jossa haluamme vahvistaa omaa puolustustamme, korjata koronan vaurioita ja saada hyvinvointialueet toimimaan asianmukaisesti.

Talousnäkymät ovat juuri nyt sumuisia. Tällaisessa yhtälössä opetusala voi jäädä jalkoihin muiden tarpeiden edetessä ohituskaistalle.

Ammatillisella koulutuksella on tuoreita kokemuksia toisen asteen reformista ja sen yhteydessä toteutetuista rahoitusleikkauksista. Toisaalta oppivelvollisuus pakottaa turvaamaan säädylliset olosuhteet koulutustehtävän tekemiseen.

Ammattikorkeakouluilta on kahdeksassa vuodessa leikattu melkein puolet opetuspanoksista. Leikkausten vuosina luottamusmiehet olivat pakotettuja oppimaan nopealla aikataululla, miten yt-neuvotteluja käydään tilanteessa, jossa työnantajan tavoitteena oli henkilöstömäärien sopeuttaminen.

Vaikuttamisen tulee olla laajaa ja perusteltua.

OAJ:n koulutuspoliittisen vaikuttamisen tulee olla laajaa ja perusteltua.

Laajuus tarkoittaa, että kykenemme osallistumaan keskusteluun ja vaikuttamaan päätöksentekijöihin riippumatta siitä, mikä opetusalan palanen nousee vaalien alla keskiöön. Meidän on pystyttävä mukana nopeastikin vaihtuvissa tilanteissa.

Perusteltu tarkoittaa, että viestimme ovat selkeitä, asiantuntevia ja vastuullisia ja kattavat koko opettajakunnan työkirjon.

Pelkästään katsomosta huutamalla emme pärjää. On otettava kontaktia ja vaikutettava!

 

Lauri Hietalahti on OAJ:n toinen varapuheenjohtaja.

lauri.hietalahti@tuni.fi