Katarina Murto: Kannattele tulevaisuutta – kuuntele opettajaa

Olemme vedenjakajalla. Koulutuksen ja osaamisen arvostuksen pitää näkyä nykyistä vahvemmin päätöksenteossa, jotta voimme turvata sivistys- ja hyvinvointiyhteiskunnan.

Yhteiskunta odottaa koulutusjärjestelmältä paljon mutta ei anna riittäviä resursseja vaativan vastuun kantamiseen.

Koulutuksen perusrahoitusta pitää lisätä pitkäjänteisesti. Opettajien ja esihenkilöiden työkuormaa on kevennettävä ja oppimisen edellytykset turvattava jokaiselle oppijalle.

Koko ketjusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin on huolehdittava, jotta meillä riittää osaajia työmarkkinoiden tarpeisiin jatkossakin.

 

Segregaatio, sosioekonominen erilaisuus, oppimisen haasteet ja oppijoiden erilaisuus aiheuttavat opettajille riittämättömyyden tunnetta. Työtä ei voi tehdä niin hyvin kuin haluaisi.

Työtä ei voi tehdä niin hyvin kuin haluaisi.

Lasten ja nuorten lisääntyneet mielenterveyden ongelmat näkyvät koulujen, oppilaitosten ja jopa päiväkotien arjessa.

Jotta pystymme huolehtimaan kaikkien oppijoiden oppimisen edellytyksistä ja henkisestä hyvinvoinnista, oppimisen tuki ja oppilashuolto on saatava varmemmalle pohjalle. Oppilashuollon siirto hyvinvointialueille uhkaa heikentää palvelun toimivuutta entisestään.

 

Lapset ja nuoret ovat yksilöitä ja oppiminen yksilöllistä, mutta nykyresurssein yksilöt huomioiva opettaminen on lähes mahdotonta.

Koska tukitoimia ei ole riittävästi jokaisessa kunnassa, päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa, oppimisen erot kasvavat ja opetuksen laatu kärsii.

Opettajien äänen pitää kuulua enemmän, kun pohdimme missä tilassa yhteiskuntamme ja koulutusjärjestelmämme on ja mitä kohti kuljemme. Tarvitaan ratkaisuehdotuksia.

 

OAJ julkaisi 5.10. maailman opettajien päivänä tavoitteet, jotka haluamme uuden hallituksen ohjelmaan. Vaikutetaan yhdessä siihen, että tavoitteemme nousevat laajaan keskusteluun kulkiessamme kohti eduskuntavaaleja.

 

Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.

katarina.murto@oaj.fi

Twitterissä @KatarinaMurto