Lukijan mielipide: Varhaisempaa tukea

Oppimisen tuki on korjattava vastaamaan oppijoiden nopeasti kasvavaa tuen tarvetta. Korjaaminen edellyttää sekä tukea koskevan lainsäädännön että tuen resurssien parantamista.

Meidän on vahvistettava ennakoivaa ja varhaisiin ongelmiin puuttumista. Varhaisempi tuki on huomioitava erityisopettajamitoituksessa, ja lapsen oikeus tarvitsemaansa tukeen tulee kirjata varhaiskasvatuslakiin.

Riittävä opettajamitoitus on keskeinen laatutekijä kaikilla koulutusasteilla.

Yhteisopettajuutta ja monialaista yhteistyötä on tuettava vahvasti. Oikeudesta opiskella erityisluokassa tai -ryhmässä on säädettävä selkeämmin laissa, koska osa oppijoista tarvitsee pienemmän ryhmän oppiakseen.

Opetuksessa ja kasvatuksessa on oltava oppijoiden määrä ja tuen tarve huomioon ottaen riittävästi opettajia. Tällöin opettajilla on aikaa myös hyvän vuorovaikutuksen tukemiseen ja oppijoiden yksilölliseen kohtaamiseen.

Ylisuurissa ryhmissä työrauha ja vuorovaikutuksen laatu heikkenevät, kiusaaminen lisääntyy ja oppiminen vaarantuu. Riittävä opettajamitoitus on keskeinen laatutekijä kaikilla koulutusasteilla.

 

Suomessa tulee vahvistaa lainsäädäntöä, jolla pidämme koulutuksen puolta! Rahoitus pitää ohjata suoraan koulutuksen järjestäjille.

Koulutuksen järjestäjiä tulee tukea pirstaleisen hankerahoituksen sijaan pitkäkestoisella kehittämisrahoituksella, joka tukee vahvemmin koulutuksen kehittämisen pitkäjänteisyyttä.

Rahoituksen tulee pohjautua valtakunnan tasolla linjattuihin tarpeisiin ja kuntien ja koulutuksen järjestäjien omiin koulutuksen kehittämissuunnitelmiin sekä tutkittuun tietoon.

Rahoituksella tulee myös ohjata kuntia ja koulutuksenjärjestäjiä yhteistyöhön.

 

Kasvatuksen ja koulutuksen tutkimusta pitää yhä edistää ja laajentaa kaikilla kouluasteilla. Koulutus on nähtävä investointina, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Suomella ei ole varaa jättää panostamatta koulutukseen.

 

Kaisa Alaviiri,
perusopetuksen aluepäällikkö eduskuntavaaliehdokas (kok.) Uudeltamaalta