Lukijan mielipide: Vapaasta sivistystyöstä juttuja Opettajaan

Mielenkiinnolla avasin Opettaja-lehden. Oli muun muassa artikkeli siitä, miten opettajat paikkaavat koronan jälkiä joka päivä. Oli asiaa varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, lukiosta, ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeasta ja yliopistosta.

Missä vapaa sivistystyö ja esimerkiksi kansanopistot? Näillä hakusanoilla haettuna ei koko lehdessä ollut yhtään mainintaa näistä.

Opetusministeriön sivuilla sanotaan näin: “Vuonna 2020 Suomessa on 177 kansalaisopistoa, 76 kansanopistoa, 20 kesäyliopistoa, 12 opintokeskusta sekä 11 valtakunnallista ja 3 alueellista liikunnan koulutuskeskusta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vapaan sivistystyön koulutuksiin osallistui vuonna 2019 noin 900 000 opiskelijaa. Sama opiskelija on voinut osallistua useampaan koulutukseen siten, että yhteensä koulutuksiin osallistumisia oli noin 1,6 miljoonaa.”

 

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Vapaan sivistystyön koulutusten lisäksi esimerkiksi kansanopistoissa on paljon muutakin koulutusta. Omassa pienessä opistossani on muun muassa. oppivelvollisia nuoria, aikuisia ammattiin opiskelemassa, Ukrainan pakolaisia ja muita maahanmuuttajia kotoutumiskoulutuksessa suomea opiskelemassa.

Vapaa sivistystyö koskettaa varsin monia elämän eri vaiheissa. Se on yhtä arvokasta ja tärkeää kuin työ muissakin oppilaitoksissa. Sen soisi näkyvän myös Opettaja-lehdessä.

 

Sirkka Hokkanen
Karstula