Lukijan mielipide: Vakaopettajien koulutuspaikkoja on lisättävä

Kriisi varhaiskasvatuksessa on heikentänyt lapsiperheiden hyvinvointia ja vaikuttaa sekä pedagogisen kasvatuksen toteutumiseen että aikuisten työssäkäynnin mahdollisuuksiin. Kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista ja sosionomeista on pula.

Varhaiskasvatuksen kelpoisuusvaatimuksia on päätetty tiukentaa vuoteen 2030 mennessä. Lakimuutokset ovat hyviä, sillä ne tähtäävät entistä pedagogisempaan varhaiskasvatukseen. Nyt esitetyt ehdotukset kelpoisuusvaatimusten laskemisesta eivät vie oikeaan suuntaan.

Miksi yliopistot eivät ole saaneet riittäviä resursseja opettajankoulutuksen paikkamäärien lisäämiseksi? Haasteet ovat alkaneet jo kymmenisen vuotta sitten, ja yhä useampi lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen.

 

Opettajapulan vaikutukset valuvat raskaasti kuntien harteille. Esimerkiksi Helsingissä ponnistellaan lakisääteisten vaatimusten edessä. Kaupunki on muun muassa lisännyt päiväkotien varahenkilöstön määrää, nostanut varhaiskasvatuksen opettajien palkkoja ja palkkioita sekä luonut uudenlaisia urapolkuja varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Helsinki on myös hakenut valtiolta lupia koulutuspaikkojen lisäämiseen, mutta niitä ei ole myönnetty. Samaan aikaan varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoima vähenee, kun uutiset päiväkotien arjesta tavoittavat uraa harkitsevat opiskelijat, eikä minimipalkkataso vastaa työn vaativuutta.

Ratkaisun avaimet ovat hallituksella. Viimeistään nyt on sijoitettava opettajien koulutukseen. Yksin kaupunkien keinot eivät riitä.

 

Mirita Saxberg
eduskuntavaaliehdokas (kok.) Helsingin kaupunginvaltuutettu kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen