Lukijan mielipide: Hukataanko koululaisten voimavaroja?

Opetusministeriön julkaisema sivistyskatsaus mietityttää kansalaisia. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle perusteelliset tavoitteet, ja olen ilokseni huomannut tavoitteiden kohtaavan kokoomuksen 2030-luvulle tähtäävän koulutuspoliittisen ohjelman kanssa.

Opettajana ja äitinä olen kuunnellut kansalaisten huolta koulutuksen ja työelämän kohtaamattomuudesta.

Tämä kuten oppimistuloksetkin ovat kiinni kovin useista asioista, kuten tuesta ja riittävästä opettajamitoituksesta. Yhä useammin olen huomannut vanhempien voimavarojen suuren vaikutuksen lapsen tai nuoren saamaan tukeen.

Vanhempainillassa kuulee valitettavan usein lapsen kuullen: ”lapsellani ei ole kielipäätä eikä minulla, ja hyvin olen pärjännyt”. Kyse on siis muustakin kuin koulutuspolitiikasta.

 

Nykykoulu ei keskity vain oppiaineisiin. Siellä opitaan olemaan ihmisiksi ja huomioimaan toiset.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat tulleet osaksi oppiaineita, ja mahdollistavat monilukutaidon opettamisen osana opetussisältöjä. Tämä auttaa koululaista kasvamaan kriittiseksi yhteiskuntaa ymmärtäväksi aikuiseksi.

Kaikki oppiminen lähtee luku- ja kirjoitustaitojen ja matematiikan sekä työn arvostamisesta, ja vaatii oppilaalta aktiivisen otteen.

 

Opettajat niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin tekevät työtä suurella sydämellä kohdaten jokaisen oppilaan ja lapsen yksilönä.

Kuitenkin perheiden tuki on oppijalle välttämätöntä. Ihmismoottori ei jaksa, eivätkä aivot omaksu uusia tietoja tai taitoja ilman ruokaa ja lepoa.

Olen huolissani lahjakkaista alisuoriutuvista oppilaista. Moni tyytyy rahkeitaan matalampaan oppimistasoon. Näitä koululaisia tukemalla uskon, että saamme hyviä ja innovatiivisia osaajia myös jatkossa.

Rakennetaan yhdessä uutta tukipohjaa kestävälle koulutukselle. Ei heitetä vielä kirvestä kaivoon, vaan jatketaan arvokasta työtämme Suomen parhaaksi.

 

Satu Naukkarinen
eduskuntavaaliehdokas (kok.) perusopetuksen lehtori Kaakkois-Suomi