Lukijan mielipide: Aloitetaan tikkukirjaimilla

Olen seurannut keskustelua perusopetuksen kehnoista valinnoista. Lisään lusikkani soppaan.

Opettajaurani alkuaikoina havaitsimme käytännössä suuret erot oppilaiden etenemisessä. Kokeneella kollegalla oli näkemys, että metsään mentiin, kun kirjaimiin tutustuttaessa otettiin yhtä aikaa käyttöön sekä pienet että suuret aakkoset. Osaamiserot kasvoivat heti alkutaipaleella.

Kun itse aloitin ensimmäisen luokan, opettelimme ensin pelkät tikkukirjaimet eli suuraakkoset sekä tavutusta, sanavälejä ja virkkeitä. Kaikki kirjaimet opeteltiin saman korkuisina, muistaakseni ruutuvihkoon.

Ei haitannut, vaikka hienomotoriikka oli vasta kypsymässä. Pienaakkosia toki ihasteltiin kirjaintauluista luokan seinältä.

Metsään mentiin, kun otettiin yhtä aikaa käyttöön sekä pienet että suuret aakkoset.

 

Pienaakkosten samanaikaista tulemista perusteltiin muun muassa sillä, että kirjapainotekstiä täytyy ymmärtää, koska painettua tekstiä on joka puolella.

Kahden kirjaimen opetteluun yhden äänteen kohdalla menee luonnollisesti pidempi aika. Sekin huomattiin ja siihen yritettiin sopeutua.

Ensimmäisen luokan harjoitukset aloitetaan A:sta ja kirjoittaminen neljän viivan viivastolle. Samalla opetellaan ”ison vatsan ja suoran selän” a ja painotekstin pieni a. Eli heti kättelyssä kolme kirjainta.

Pian ohjelmassa on I ja samalla pikku-i. Kun oppi etenee L-kirjaimeen, huomataan, että pieni l näyttää samalta kuin iso I. Pikku-t:lle on opeteltava oma korkeus.

Muutamat pienet kirjaimet, kuten p, j ja y, ulottuvat perusviivan alapuolelle. Ja vaikka kynän reitti olisi selvä, varren pituuksilla saadaan eroteltua muun muassa n ja h. Sekin vielä!

 

Olen vakuuttunut, että kollegani teoria voi osin selittää oppimisvaikeuksia, motivaatio-ongelmia, käsitystä itsestä oppijana ja oppijan itsetunnon kehittymistä.

Pelkillä suuraakkosilla aloittaen onnistumisen ilo ja pystyvyyden tunne on helpommin saavutettavissa, kun suurten ja pienten kirjainten väliset säännöt voidaan jättää odottamaan. Kirjaimellisesti.


Minna Sarvijärvi

eduskuntavaaliehdokas (kesk.) luokanopettaja ja nepsy-valmentaja Pirkanmaa