Terveisiä arjesta: Opettaja oppimassa

”Kuka on tehnyt opetussuunnitelmanne?” ”Kuka tekee oppikirjanne?” ”Eikö teillä ole mitään tarkastuksia opetuksen laadun takaamiseksi?” ”Miten voitte taata kaikille yhtä laadukkaan koulutuksen?”

Kuulin keväällä tällaisia kysymyksiä paljon: työskentelin kaksi kuukautta koulutusvientiohjelma Education Finlandissa Opetushallituksessa.

Meillä Haaga-Heliassa tällaista kokeilua kutsutaan työelämäjaksoksi, ja sen kesto on yhden periodin eli kaksi kuukautta. Jakson tarkoituksena on pitää yllä meidän opettajien ammattitaitoa ja kannustaa meitä etsimään uusia toimintatapoja omaan työhömme. Vastaavanlaisia järjestelyjä on monissa muissakin ammattikorkeakouluissa.

Työelämäjakso toi mieleeni ne ajat, kun menin joka vuosi uuteen kesätyöpaikkaan.

Kaksi kuukautta on tarpeeksi pitkä aika, että siinä ehtii hieman uida sisään uuteen organisaatioon, mutta tarpeeksi lyhyt, jotta ei vielä ehdi tottua kaikkeen näkemäänsä. Juuri siitä syystä työelämäjakso on loistava kouluttautumispaikka. On hyvä katsoa asioita ulkopuolisen silmin.

Mitä opin?

Ensinnä työelämäjakso toi mieleeni ne ajat, kun menin joka vuosi uuteen kesätyöpaikkaan. Muistin äkkiä, kuinka paljon aikaa menee siihen, että oppii, kenen puoleen kannattaa kääntyä, kun tarvitsee jotain tiettyä tietoa tai apua. Muistin, miten arvokasta hiljainen tieto on.

Opin myös, että monenlaiset ryhmät tulevat katsomaan suomalaista koulua matkojenkin päästä. Monet kysymykset yllättivät, koska vastaukset ovat meille kaikille niin itsestäänselviä: opettajathan meillä tekevät oppikirjat, opettajat osallistuvat opetussuunnitelmien tekemiseen ja opettajiin luotetaan niin paljon, että tarkastuksia ei tehdä.

Tämä opettajien itsenäisyys on monissa maissa edelleen vallankumouksellinen ajatus, sen ymmärsin vasta kuultuani monet hämmästelevät kysymykset.

Opin myös, että koulutusvientikin pohjimmiltaan elää luottamuksesta suomalaisiin opettajiin. Maailmalla on kysyntää suomalaiselle kouluosaamiselle enemmän kuin Suomesta on tarjota ratkaisuja.

Tähän työhön opettajiakin kovasti kaivataan: ulkomailla nimittäin juuri opettaja nähdään suomalaisen koulutuksen laadun takeena.

Reetta Nousiainen on toimittaja ja journalismin lehtori Haaga-Helia-ammattikorkeakoulussa. Hän jaksaa keskustella loputtomasti journalismista ja sen tulevaisuudesta.

Lue samasta aiheesta