Milma Arola: Entä jos työ ei tunnu merkitykselliseltä?

Arvaatko, mikä trendi vaikuttaa johtajien mukaan eniten liiketoiminnan kehittämiseen?

Ei, se ei ole tekoäly, kiertotalous tai datan hyödyntäminen.

Vastaus löytyy jostakin paljon inhimillisemmästä: Sitran 2021 tekemän yritys–oppilaitoskyselyn mukaan johtajat näkevät vaikuttavimpana trendinä sen, että työn merkityksellisyys on ihmisille entistä tärkeämpää.

Asia ei ole vähäpätöinen, sillä merkityksellisyyden kokemus lupaa tutkimustenkin valossa meille kaikille yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Kun työ koetaan mielekkääksi, siihen sitoudutaan, työtyytyväisyys nousee ja ihmiset ovat luovempia, onnellisempia ja tuottavampia.

 

Entä mistä merkityksellisyys syntyy? Löytyykö se vain, jos työllä on ylevä tarkoitus, kuten sairaiden parantaminen, eriarvoisuuden vähentäminen tai luonnon monimuotoisuuden vaaliminen?

Entä jos oman työn missio ei puhuttele? Tai jos työ tuntuu silti turhalta?

Arkinen aherruksemme koostuu yksittäisistä työtehtävistä, myös tarpeettoman tuntuisista.

Omaan työhöni kuuluu esimerkiksi minulle tylsää projektiasiakirjojen arkistointia eli jo unohtuneiden dokumenttien metsästystä ja siirtelyä sekavassa kansioviidakossa. Tuntuu älyttömältä!

Mutta onko sittenkään? Kun olen turhautumassa arkistointiin, muistutan itseäni, että palvelen mahdollisesti historiantutkimusta tai – mikä parasta – autan dokumentoiduilla opeillani jotakuta toista toteuttamaan vastaavia projekteja tulevaisuudessa. Näin mielettömän tuntuiselle työlle löytyy mieli.

Joku saa kiksit maailman parantamisesta, toinen arkistoinnista.

Jokaisella työtehtävällä on oma tarkoituksensa. Suurin työelämän rikkaus piilee siinä, että ihmiset innostuvat eri asioista. Joku saa kiksit hyvästä työyhteisöstä, toinen maailman parantamisesta, kolmas arkistoinnista.

Työn merkityksen löytää, kun kysyy, miksi työ on olemassa, mikä siinä on minulle tärkeää, mistä saan iloa ja tyydytystä? Jos en itse saa iloa, kuka muu saa?

Jos kukaan ei saa tehtävästä iloa tai hyötyä, sen voi jättää tekemättä. Minun luvallani. Uskon, että myös johtajien.

 

Milma Arola on oppivan (työ)elämän puolestapuhuja, joka edistää elinikäistä oppimista johtavana asiantuntijana tulevaisuustalo Sitrassa.