OAJ:n uudet valtuutetut ovat irti – mikä muuttuu?

Keväällä OAJ:lle valittiin uusi valtuusto, ja yli puolet valtuutetuista vaihtui uusiin. Mikä muuttuu seuraavien neljän vuoden aikana, kun uudet pääsevät irti?

Muutokset haltuun

Marika Pylkkänen, OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ YSI, Kainuu

Me opettajat olemme yksi joukkue ja meidän on myös pysyttävä yhtenä rintamana. Meidän täytyy olla rohkeita, vahvoja ja avoimia työelämän muutoksille.

Muutoksia tulee väistämättä, ja jokaisen opettajan pitää niihin myös valmistautua. Vain yhdessä ja yhtenäisinä pystymme ottamaan muutokset hallitusti vastaan.

Pätkätyöt huomioon

Hanna-Maija Aarnio, OAJ:n ammatilliset opettajat OAO, Helsinki

OAJ on kaikille opettajille. Se on tasa-arvoinen järjestö, joka huomioi jäsentensä erilaiset työsuhteet ja eri koulutusmuodot.

Taiteen alalla työskentelee paljon tuntiopettajia ja pätkätyöläisiä mitä erilaisemmissa työsuhteissa. On tärkeää, että heidänkin asemaansa parannetaan, koska he ovat osa yhteistä järjestöämme.

Uramalli lentoon

Heli Ketovuori, Yliopistojen opetusalan liitto YLL, Turku

Toivon, että Yliopistojen opetusalan liiton YLLin ja OAJ:n rakentama yliopisto-opettajien uramalli saa siivet tällä valtuustokaudella. Siihen kirjataan näkyväksi kaikki opettajien tekemä työ.

Jos yliopistoista halutaan Suomen parhaita työpaikkoja, on kuultava opetushenkilökunnan ääntä ja tärkeä opetustyö pitää saada näkyviin. Tarvitaan yhteistyötä ja napakoita toimia, jotta kaikkien OAJ:n opettajaryhmien työhyvinvointi paranee.

Kohti yhteistä opettajuutta

Linda Felixson, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Mustasaari

Me-henki ja yhteinen opettajuus ovat tärkeitä valtuustotyössä. Vaikka edustamme eri ryhmiä, teemme töitä yhteisten asioiden eteen.

Muistutan, että valvomme vahvasti OAJ:n kautta myös ruotsinkielisen opettajajärjestön FSL:n jäsenten etuja. Tämän valtuustokauden jälkeen OAJ on edelläkävijä kasvatuksessa, opetuksessa ja tutkimuksessa ja meillä on vahva suhde päättäjiin.

Kaikki OVTESiin

Maaret Siltanen, Lastentarhanopettajaliitto LTOL, Seinäjoki

Tavoitteeni on, että neljän vuoden päästä kunnissa myös lastentarhanopettajat kuuluvat opettajien sopimukseen OVTES:iin. Se tarkoittaa sitä, että olemme vahvistaneet opettajuutta. Olemme viestittäneet jäsenille, että opettajien asema on merkittävä ja tärkeä nyt ja tulevaisuudessa. Samalla tämä opettajuuden noste vahvistaa OAJ:ta järjestönä, johon opettajat haluavat kuulua.