Työnantajat kutsuttiin paikallisiin neuvotteluihin – ”Kunnilla on varaa palkita työntekijöitään”

OAJ käynnisti valtakunnallisen tempauksen, jossa työnantajia kutsutaan paikallisiin neuvotteluihin. Järjestön mielestä opettajat ansaisevat korvauksen korona-aikana venymisestään. Tempaukseen yhtyi koko neuvottelujärjestö Jukon kunta-ala.

Hei, meitä arvostetaan! Tämä oli päällimmäinen tunne, kun Jyväskylän yliopiston työntekijät saivat kuulla, että työnantaja maksaa kaikille kannustinpalkkion korona-aikana venymisestä ja hyvästä tuloksesta.

Neuvottelujärjestö Jukon kunta-ala tavoittelee nyt kunnollisia korvauksia kaikille opettajille, koska korona on lisännyt sekä työn määrää että sen henkistä kuormittavuutta.

OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos toteaa, että kunnilla on nyt loistava tilaisuus edistää paikallista sopimista.

– Kunnilla on varaa palkita työntekijöitään, koska valtion koronaraha on helpottanut taloustilannetta.

Negatiivisen tuloksen kuntia oli viime vuonna vain 27, kun niitä edellisvuonna oli 223.

− Opettajille kouluissa ja varhaiskasvatuksessa pitää maksaa reippaita kannustimia koronavuoden venymisestä. Kahvikortti ei riitä, Lindroos sanoo.

Kunnilla on varaa palkita työntekijöitään, koska valtion koronaraha on helpottanut taloustilannetta.

Esimerkkiä saatiin jo Sivistystyönantajien sopimusalueelta, kun Jyväskylän yliopisto maksoi joulukuussa reilun kannustepalkkion koko henkilöstölle. Palkkio oli kymmenen prosenttia kuukausipalkasta ilman erillislisiä. Kokoaikaisille työntekijöille palkkio oli vähintään 400 ja enintään 600 euroa.

Pääluottamusmies Erja Kosonen kertoo, että Jyväskylän yliopisto aloitti työntekijöiden palkitsemisen jo kaksikymmentä vuotta sitten. Viime vuodet on kuitenkin menty ilman kannustimia, koska yliopiston talous on ollut ahtaalla.

Joulukuussa palkkio sitten pitkästä aikaa maksettiin. Perusteina olivat korona-aikana tehty lisätyö ja yliopiston hyvä tulos. Molemmista kuuluu kiitos työntekijöille.

 

Palkkiolla on Kososen mukaan uskomattoman suuri merkitys.

− Se on konkreettinen osoitus siitä, että työnantaja arvostaa työntekijöitään ja että tulosta tehdään yhdessä.

Uutinen kannustepalkkiosta oli työntekijöille iloinen yllätys. Palkittavien joukkoon pääsivät nyt sellaisetkin tuntiopettajat, joiden työtunnit olivat jakaantuneet epätasaisesti.

Ensimmäistä kertaa kannustepalkkiossa määriteltiin myös minimi- ja maksimisummat. Pääluottamusmiesten mielestä se oli hyvä ratkaisu.

− Palkkio on reilu, koska se maksettiin koko henkilöstölle ja siinä oli 600 euron katto. Palkkion alaraja, 400 euroa, on hyvä lisä yliopisto-opettajan palkkaan.

Yliopistoissa korona on kuormittanut erityisesti opetushenkilöstöä, ja siksi kannusteen kuuluu Kososen mielestä tuntua juuri opettajien palkassa.

− Koko työn luonne on muuttunut. Luentojen, seminaarien ja opetuksen järjestäminen etänä on vaatinut paljon aikaa ja vaivaa. Yhteydenpito opiskelijoihin on nyt paljon vaikeampaa kuin normaalisti.

Nyt testataan, miten paikallinen sopiminen toimii.

OAJ hakee jäsenilleen kaikilla koulutusasteilla hyvitystä koronapoikkeusolojen aiheuttamasta lisätyöstä ja -vastuusta. Luottamusmiehet toteuttivat maaliskuun lopulla tempauksen, jossa he esittivät paikallisia neuvotteluja työnantajille kautta maan.

Tempaukseen yhtyi lopulta koko Jukon kunta-ala. Jukolaisten luottamusmiesten paikalliset neuvottelupyynnöt koskevat yli 131 000:ta koulutettua palkansaajaa kunnan yleisellä sopimusalalla, kunnan opetusalalla sekä lääkärien ja tekniikan sopimusaloilla.

OAJ:n jäsenistä kunta-alan neuvottelupyynnöt koskevat opetusalan ovtes-sopimuksen alla toimivia opettajia ja rehtoreita sekä kvtes-sopimuksen piirissä olevia varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodinjohtajia.

Petri Lindroosin mukaan nyt testataan, miten paikallinen sopiminen toimii.

– Kunta-alalla voidaan verraten laajasti sopia työehdoista paikallisesti, ja korona on erinomainen peruste käyttää paikallista sopimista. Jos onnistumme edistämään paikallisen sopimisen käytänteitä, se voi kantaa satoa myös tulevina vuosina, hän sanoo.

Mitä palkkiot konkreettisesti ovat, se jää Lindroosin mukaan paikallisesti päätettäväksi. Ne voivat olla esimerkiksi kerta- tai kannustepalkkioita tai työn vaativuuden uudelleen arviointia.

 

Paikalliset neuvottelut kannustepalkkioista pantiin vireille myös yksityisellä opetusalalla. OAJ:n luottamusmiehet jättivät neuvottelupyyntöjä muun muassa yksityisissä peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa.

Neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen muistuttaa, että poikkeusolot ovat myllertäneen opettajien ja esihenkilöiden työtä yhtä lailla yksityisissä kuin kuntienkin kouluissa.

– Ohjeet ja määräykset olivat täysin samat. Opettajat joutuivat muuttamaan opetustaan verkkovälitteiseksi ja huolehtimaan pudokkaista. Ei sellaiseen osannut kukaan varautua ennalta. Työmäärän ja kuormituksen kasvu oli väistämätöntä.

Neuvotteluesityksiä on jätetty myös Avaintyönantajien sopimusalueelle kuuluvissa ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa samoin kuin yliopistojen harjoittelukouluissa.

Tempaus paikallisen sopimisen hyväksi sai paljon huomiota julkisuudessa.

Muutamissa kunnissa on jo aiemmin ehditty korvata koronan aiheuttamaa ylimääräistä työtä. Lindroos kannustaa nyt kaikkia koulutuksen järjestäjiä seuraamaan esimerkkiä.

 

Lue lisää:

oaj.fi -> OAJ hakee poikkeusajan lisäkuormasta hyvitystä paikallisin neuvotteluin

 

Korjattu 19.4.2021: Luottamushenkilö titteli vaihdettu luottamusmieheksi.