Juko nostaa kiky-tunnit kaikkiin neuvottelupöytiin

Alkavan työmarkkinasyksyn suurimmaksi puheenaiheeksi ovat tähän mennessä nousseet kiky-tunnit.

Erityistä painetta tulevalle neuvottelukierrokselle tuovat julkisen alan palkansaajien kitkerät tunnot kilpailukykysopimuksen maksajiksi joutumisesta ja palkattomasta työajan lisäyksestä, neuvottelujärjestö Jukon ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Juko aikoo nostaa kiky-tunnit kaikkiin julkisen sektorin neuvottelupöytiin.

KT Kuntatyönantajat pitää kiky-tuntien työajan pidennystä pysyvänä ratkaisuna ja katsoo, että asiasta on sovittu kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa. KT:n työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan työaikakysymykset ratkaistaan liitto- ja toimialakohtaisissa neuvotteluissa.

 

OAJ hakee neuvotteluissa varhaiskasvatuksen opettajien sopimusalan siirtämistä kunnan yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta KVTESsista opetusalan OVTESsiin.

OAJ on myös ehdottanut useampivuotista palkkaohjelmaa, jolla nostettaisiin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen opettajan lähtöpalkka vähintään 3 000 euroon.

− KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen palkka- ja työvoimakustannusselvitys on tekeillä ja johtopäätöksistä sovitaan tulevissa neuvotteluissa, Jalonen sanoo.

Luukkaisen mukaan palkkaus kertoo työn ja ammatin arvostuksesta.

− On lähes häpeällistä, että korkeakoulututkinnon suorittaneilla, vaativaa asiantuntijatyötä tekevillä ammattilaisilla on näin huonot alkupalkat, Luukkainen toteaa.

 

Koska kuntien talouden nykytila näyttää vaikealta, monessa kunnassa jopa heikolta, OAJ odottaa maan hallitukselta toimia kuntatalouden vahvistamiseksi.

Helsingillä menee hyvin, mutta koulutuksen ja kasvatuksen apulaispormestari Pia Pakarinen odottaa valtion osallistuvan alueen erityishaasteiden ratkaisemiseen.

Hänen mukaansa se, että valtionrahoitusta kanavoidaan erikseen haettavina ja vuosittain erisuuruisina valtionavustuksina, ei tue pitkäjänteistä opetuksen kehittämistä.

– Myös ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä tulisi turvata riittävällä perusrahoituksella, jossa on erillinen lisä maahanmuuttajien koulutukseen, Pakarinen sanoo.