Varhaiskasvatuslain luonnos: Iso askel oikeaan suuntaan

Uusi varhaiskasvatuslain luonnos esittää muutosta päiväkodin ammattinimikkeisiin ja henkilöstörakenteeseen. OAJ:n mukaan laki liittäisi toteutuessaan varhaiskasvatuksen erottamattomaksi osaksi koulutusjärjestelmää.

OAJ:ssa ollaan tyytyväisiä siihen, että varhaiskasvatus on uuden lain luonnoksessa irrotettu lopullisesti sosiaalihuollon säädöksistä ja siitä on nyt tulossa aiempaa selvemmin osa koulutusjärjestelmää.

Varhaiskasvatuksen laatu ja pedagogiikka korostuvat laissa, puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Esitys sisältää useita asioita, joita järjestö on edistänyt jo vuosia.

– Tärkeintä on, että laissa on nyt nimikkeet kirjattuna. Siinä on siis selkeä tavoite, että pedagogisen koulutuksen saaneet lastentarhanopettajat saavat suuremman roolin varhaiskasvatuksessa.

 

Laki muuttaisi varhaiskasvatuksen ammattinimikkeet sekä henkilöstörakenteen. Luukkaisen mukaan laki olisi merkittävä askel varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä.

– Lakiin kirjatut nimikkeet takaavat paitsi lastentarhanopettajien osuuden päiväkodeissa myös heidän koulutusmääriensä lisäämisen.

Lakiuudistus ei vie yhdeltäkään nykyiseltä lastentarhanopettajalta kelpoisuutta tehdä työtään. Tätä OAJ on pitänyt tärkeänä koko lain valmistelun ajan.

Varhaiskasvatus on monien tutkimusten mukaan vaikuttavimpia koulutuspolun osia. Laadun varmistaminen on Luukkaisen mukaan tärkeää samalla, kun varhaiskasvatuksessa siirrytään kohti maksuttomuutta ja osallistumisaste kasvaa.

Lakiluonnos lähti lausuntokierrokselle tällä viikolla. Kierros päättyy kevään aikana. Uudistuksen on määrä tulla voimaan elokuun alussa.

Näin uusi varhaiskasvatuslaki vaikuttaisi

Ammattinimikkeet
Henkilöstön koulutustausta korostuu lain esittämissä ammattinimikkeissä. Varhaiskasvatuksen opettaja on koulutukseltaan kasvatustieteen kandidaatti. Muut nimikkeet ovat varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

 

Henkilöstörakenne
Jokaisessa lapsiryhmässä olisi lain mukaan oltava vähintään yksi varhaiskasvatuksen opettaja.

 

Johtajalle maisterintutkinto
Päiväkodilla pitää olla johtaja, jonka on tulevaisuudessa oltava kasvatustieteen maisteri.

 

Nykyiset kelpoisuudet
Nykyistä työtä lakiuudistus ei vie keneltäkään, eli esimerkiksi sosionomin koulutuksen saaneet lastentarhanopettajat ovat edelleen päteviä tehtäväänsä.

 

Siirtymäaika
Henkilöstörakenteen muutokseen on tulossa 12 vuoden siirtymäaika. Se antaa kunnille riittävän mahdollisuuden varautua uuteen rekrytoinneissaan.

 

Koulutus
Jotta uuteen henkilöstörakenteeseen voidaan siirtyä, yliopistojen lastentarhanopettajakoulutusta on lisättävä. Nimikkeiden ja henkilöstörakenteen uudistukset liittävät varhaiskasvatuksen tiiviiksi osaksi koulutusjärjestelmää.