Kollega vinkkaa: Teoksia luontopääomasta ja kestävästä kehityksestä

 

Tutkimus

Luonnon ja talouden riippuvuuksia avaava laaja tutkimusraportti on katsaus ihmisen toiminnan vaikutuksista luonnon ja ympäristön tilaan. Sen laatija, taloustieteilijä ja Cambridgen yliopiston emeritusprofessori, kirjoittaa erityisesti talouden asiantuntijoille tähdentäen luonnon arvoa talouden näkökulmasta.

Ilmastonmuutos, luontokato, monimuotoisuuden väheneminen sekä ilman, maaperän ja vesien saastuminen aiheuttavat ja ovat aiheuttaneet vakavia ongelmia talouselämälle. Koska saamme liki kaiken tarvitsemamme luonnosta, talouselämän edustajien on opittava huolehtimaan ympäristöstä.

Jos luontopääoman merkitystä ei ymmärretä, tuhlaamme tulevaisuuden resursseja. Lopussa tutkija tarjoaa ratkaisuja muutokseen, yhtenä niistä kasvatus.

P. Dasgupta: The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. London: HM Treasury 2021.

 

Opetuksen apuna

Kiertotalouteen paneutuva opas on laadittu kemianteollisuutta varten mutta soveltuu ohjenuoraksi myös opetukseen.

Käsikirja ja sen kuvailemat menetelmät ovat minulle kaikessa opetuksessa hyödyksi. Opetan kiertotaloutta agrologeille sekä vähähiilistä rakentamista insinööriopiskelijoille ja teollisuuden asiantuntijoille.

Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille. Sitra 2020.

 

Innoittaja

Suomen ammattikorkeakoulut ovat laatineet yhdessä kestävän kehityksen ohjelman. Ohjelma lupauksineen ja toimenpiteineen on mukavan konkreettinen ja tavoitteellinen.

Meillä kaikki opiskelijat ovat vuodesta 2020 alkaen opiskelleet kestävän kehityksen opinnot. Ensi syksystä alkaen sisällytämme kestävän kehityksen näkökulman kaikkiin tutkinto-opintoihin. Järjestämme Reilun kaupan toimintaa ja tutustutamme Inno Flash -viikolla opiskelijoita biojätteen käsittelyyn.

Olemme myös alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota oppilaitoksemme ekologiseen jalanjälkeen.

Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu. Pdf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene 2020.

 

Vinkit antoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Kirsi Knuuttila. Vaikka hän on kestävän kehityksen Keke-kettu, hän tykkää koirista.