Ammattikorkean uusi sopimus voi vahvistaa yhteisöllisyyttä, sanoo neuvottelupäällikkö Pasi Repo

Ammattikorkeakouluihin on tekeillä oma työehtosopimus. Palkan ja työehtojen lisäksi kyse on neuvotteluvoimasta ja yhteisöllisyydestä, kertoo OAJ:n neuvottelupäällikkö Pasi Repo.

”Työni OAJ:n yksityisen opetusalan neuvottelupäällikkönä alkoi elokuussa. Pian sain pöydälleni valmisteltavaksi ammattikorkeakoulujen historiallisen oman työehtosopimuksen.

Teen valmistelutyötä yhdessä OAJ:n ammatillista opetushenkilöstöä edustavan OAO:n ja toimiston neuvottelutiimin kanssa.

Tähän asti ammattikorkeakoulu- sopimus on kuulunut yksityisen opetusalan työehtosopimukseen, jonka voimassaolo päättyy maaliskuun lopussa. Nyt tavoitellaan ammattikorkeita koskevan sopimuksen irrottamista muusta yksityisen opetusalan sopimuskokonaisuudesta. Se on iso asia.

Yksityisen opetusalan sopimuksen piirissä on nelisentuhatta amkeissa työskentelevää OAJ:n jäsentä. Määrä on melkein puolet amkien noin kymmenestätuhannesta työntekijästä, joiden työehdoista valmisteilla olevassa sopimuksessa neuvotellaan.

Amkin omalle sopimukselle on perustelunsa. Amk-sopimus on 25 vuotta vanha. Siinä ajassa ammattikorkeakoulujen toiminta on muuttunut enemmän kuin sopimus.

Opetushenkilöstön sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohenkilöstön profiilit ja roolit menevät yhä useammin limittäin. Tehtävien jakautuminen ja nimikkeiden kirjo on otettava huomioon sopimusta rakennettaessa. Parhaimmillaan uusi sopimus voi vahvistaa yhteisöllisyyttä amkeissa.

 

Aloite amkin omasta sopimuksesta tuli työnantajia edustavalta Sivistystyönantajilta eli Sivistalta.

Tähän asti olemme neuvotelleet amkien sopimuksesta Sivistan, JHL:n ja Ammattiliitto Jytyn kesken. Tällä porukalla kävimme syys–lokakuussa kolme kertaa valtakunnansovittelijan toimistollakin. Mukana oli myös pariakymmentä akavalaista liittoa edustava Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN.

Halusimme keskustella tulevan sopimuksen neuvotteluosapuolista ennakoivasti ja ottaa sovittelijan mukaan prosessiin alusta asti.

Neuvottelukokoonpanosta ei päästy käynneillä yhteisymmärrykseen. Lokakuussa Sivista ilmoitti yksipuolisesti, että uusi sopimus neuvotellaan OAJ:n ja YTN:n kanssa.

OAJ:n vahva asema ei ole ollut epäselvä missään vaiheessa. Olemme työntekijämäärältään suurin ja edustavin liitto amkeissa. Sopimus ei synny ilman meitä.

Emme ole neuvotelleet YTN:n kanssa samassa pöydässä aiemmin, ja se yhteistyö alkaa nyt. On löydettävä yhteistä näkemystä tavoitteista ja siitä, millaista jäsenkuntaa kumpikin neuvotteluissa edustaa. Koko kuvio on mietittävä etukäteen, aina lakkoherkkyyteen saakka.

 

Neuvottelijan työn koen palveluammatiksi, jonka ytimessä on valmistautuminen. On tunnettava sopimus, sen tulkinnat ja koko toimiala. Neuvottelupöydässä on pystyttävä perustelemaan kaikki yksityiskohdat ja se, paljonko muutokset kustantavat.

Tavoitteenamme on, että palkka- ja työaikakysymykset etenevät suotuisasti. Niiden lisäksi tuore jäsenkysely vahvisti, että lomamääräyksiä ja vapaajaksoja ei voi heikentää.

Sivista korostaa vientialoilla tehtyjä palkankorotuksia. On hyvä muistaa, että opetus amkeissa on julkisrahoitteista. Koulutus ja tutkimus ovat pitkäjänteistä toimintaa, jota ei voi kehittää talouden syklien tahdissa. Kooltaan amk-sektori on niin pieni, ettei kansantalous heilahda sen palkkaratkaisuista mihinkään.

Työnantajakin ymmärtää, että amkeihin on vaikea saada henkilöstöä. Sopimuksella on varmistettava työntekijöiden saatavuus ja arvostus.

 

 

Mistä on kyse?

Pasi Repo on nähnyt ammattikorkeakoulutuksen muutoksen 20-vuotisella amk-urallaan. Tänä syksynä hän aloitti OAJ:n yksityisen opetusalan neuvottelupäällikkönä. Hän neuvottelee upouutta sopimusta 25-vuotiaan amk-liitteen tilalle.