Porukalla: ”Päätös auttaa syntyi nopeasti” – Ensihoidon amk-opettajilta apua Ukrainaan

Ensihoidon amk-opettajien verkosto pitää huolta alansa koulutuksen laadusta, vetovoimasta ja toisistaan. Viime keväänä opettajat antoivat apua Ukrainan ensihoitajien koulutukseen.

Pystyttekö varustelemaan Ukrainaan simulaatioambulanssin, jolla koulutetaan lähi- ja sairaanhoitajille ensihoitoa? Valmista pitäisi olla kuukaudessa.

Tällaisen kysymyksen ensihoidon ammattikorkeakouluopettajien verkostomme sai ensi- ja akuuttihoitoon erikoistuneen Finnemiltä viime helmikuussa.

Päätös auttaa syntyi nopeasti. Aikataulu tuntui mahdottomalta, mutta käärimme hihat ja ryhdyimme tekemään. Mukana oli yhdeksän verkostomme opettajaa.

Ambulanssin saimme Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta. Suunnittelimme ja rakensimme autoon mahdollisimman toimintavarman järjestelmän. Varusteet hankimme lahjoituksina eri hyvinvointialueilta, yrityksiltä ja oppilaitoksiltamme. Hyvinvointialueilta saimme myös asiantuntemusta ja apua.


Loppuvarustelun
jälkeen kuvasimme Helsinki–Vantaan lentokentällä demovideoita simulaatiojärjestelmän käytöstä.

Ambulanssi oli lähtövalmis toivotussa ajassa. Se oli osoitus verkoston yhteistyöstä ja siitä, että meillä on hyvät suhteet ensihoidon toimijoihin.

Projekti tuntui merkitykselliseltä, koska kaikilla oli halu auttaa ukrainalaisia. Tehtävä liittyi myös intohimoomme kouluttaa hyviä ensihoitajia ja saada ihmisille apu hädän hetkellä.

Ensihoidon opettajien verkostosta kertoivat ensihoidon lehtorit Petri Aspegren Oulun amkista ja Mikko Kaartinen Lab-amkista sekä ensi- ja akuuttihoidon yliopettaja Petri Roivanen Oulun amkista.


Verkostossamme
ovat mukana Suomen kaikki 25 ensihoidon amk-opettajaa. Verkosto on toiminut 25 vuotta. Kokoonnumme kaksi kertaa lukuvuodessa. Kokoontumiset ovat virallisia koulutuspäiviä, jotka merkitään työaikasuunnitelmaan.

Tapaamisissa jaamme uutta tietoa. Omaan työhön saa tukea ja työkaluja myös toisten kokemuksista, esimerkiksi siitä, miten kollegat toisessa oppilaitoksessa opettavat jotakin vaikeaa asiaa.

Meitä yhdistää vahva visio. Haluamme tuottaa tasalaatuisia ensihoitajia Suomen ensihoitopalveluun ja kehittää sekä ensihoitoa että alan opetusta, jotta niin työ kuin koulutuskin pysyvät vetovoimaisina.

Sen varmistamiseksi olemme kehittäneet ensihoidon osaamisvaatimukset ja valtakunnallisen testin, joka järjestetään samaan aikaan kaikissa alan koulutusta tarjoavissa ammattikorkeissa.

Vahvuutemme on siinä, että vaikka jokainen edustaa omaa oppilaitostaan, koemme kaikki verkoston omaksemme.