Työssä: Tki-työpari roolittaa työprojektinsa vahvuuksiensa perusteella

Mari Angeria ja Jenni Kemi täydentävät opetustaan yrittäjien kanssa tehtävällä kehittämistyöllä. Tki-toiminta tuo opetukseen uusia tuulia ja auttaa kartuttamaan omaa osaamista.

Mari Angeria, liiketalouden lehtori

Jenni Kemi, liiketalouden asiantuntija, Lapin ammattikorkeakoulu

 

Opettajan työ ei tapahdu vain luokassa tai Teamsissa. Me jalkaudumme sinne, missä kohderyhmämme eli elinkeinoelämä on. Olemme työskennelleet kuutisen vuotta työparina tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa Lapin ammattikorkeakoulun Vastuulliset palvelut -osaamisryhmässä. Opettamisen lisäksi ideoimme uutta yrittäjien kanssa.

Meille tki-toiminta tuo uutta tietoa, jonka avulla tartumme ajankohtaisiin asioihin ja kehitämme osaamistamme opettajina. Opiskelijat taas pääsevät oppimaan tekemällä. Kerran he esimerkiksi laativat kanssamme uuden työntekijän sähköisen perehdytyspolun yrityksille.

 

Meillä on koko ajan kehittämislasit päässä. Suurin osa ideoistamme pohjautuu keskusteluihin yrittäjien kanssa. Kehittämishankkeelle pitää olla aito tarve, jotta ratkaisu jää elämään. Tuntuu kivalta, että Rovaniemellä toimii nyt erään hankkeemme peruina Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry.

Nyt työn alla on hanke, jossa nostamme esiin työn merkityksellisyyteen ja pitovoimaan liittyviä hyviä käytänteitä sekä pohdimme tapoja pitää kiinni osaajista. Yritysten sosiaalinen vastuu työntekijöistä on tärkeää, jotta Lapissa olisi tulevaisuudessakin valoa pirteissä.

Käytännössä järjestämme työyhteisöjen kanssa suunniteltuja hyvinvointitapahtumia ympäri Lappia. Viime keväänä kyselimme työntekijöiden tarpeita rentouttavan joogahetken yhteydessä.

Kussakin projektissa päätämme keskinäiset roolimme vahvuuksiemme pohjalta. Meitä inspiroi se, että saamme muokata työtä itsemme näköiseksi. Erilaisten taustojemme ansiosta katsomme asioita eri näkökulmista.

On mielekästä sparrata ajatuksia yhdessä, kun voi luottaa siihen, että toinen tukee ja tarvittaessa kyseenalaistaa. Opimme koko ajan uutta yhdessä.