Ys-aika – kaatoluokka vai kelpo kellotin?

Sitä on liikaa tai liian vähän. Joidenkin mielestä se on turha. OAJ:n erityisasiantuntijan mukaan ys-ajasta on paljon hyötyä, jos se on kunnolla suunniteltu, eikä tuntimäärää ole pakattu kattoon.

Mikä ihmeen ys-aika?

Opettajien ys-aika on yhteissuunnitteluun varattua työaikaa.

– Oppituntien ulkopuolisia tehtäviä ja velvoitteita on tullut opettajille entistä enemmän. Ys-aika on työaikaa näihin tehtäviin, erityisasiantuntija Tomi Törrönen OAJ:stä kertoo.

Ys-tehtäviin käytettävä aika voi vaihdella viikoittain. Esimerkiksi vuodenvaihteessa ys-tunteja tarvitaan vanhempien kanssa käytäviin arviointikeskusteluihin.

Mitkä tehtävät siihen kuuluvat?

Ys-ajan tehtäviin lasketaan opetuksen yhteissuunnittelu, tiimityö, opettajien kokoukset, koulun kehittämis- ja suunnittelutyö sekä yhteistyö vanhempien kanssa.

Perusopetuksen opettajat kysyvät usein OAJ:n asiantuntijoilta, mikä osa työstä kuuluu ys-aikaan. Yhteisopettajat miettivät, onko kaikki yhdessä tehty työ ys-aikaa.

Törrönen kehottaa jakamaan suunnittelutehtäviä. Kun toinen yhteisopettajista suunnittelee itsenäisesti vaikka viikon matikan tuntien toiminnalliset rastit, se on omaa opetuksen suunnittelua, ei ys-aikaa.

Koulutukset eivät myöskään kuulu ys-aikaan, vaikka työnantajat yrittävät niitä sinne ujuttaa.

– Vesot ovat täydennyskoulutukseen tarkoitettuja suunnittelu- ja koulutuspäiviä, Törrönen muistuttaa.

Paljonko sitä tarvitaan?

Perusopetuksen opettajalla ys-aikaa on maksimissaan 120 tuntia ja lukion opettajalla 101 tuntia vuodessa. Tuntimäärä saa mielellään alittua muttei koskaan ylittyä.

Tuntiopettajalla ja tavallista lyhennettyä työaikaa tekevällä opettajalla ys-aika suhteutetaan muuhun työaikaan. Sivutoimisella tuntiopettajalla ei ole ys-aikaa. Jos häntä tarvitaan yhteissuunnittelussa, työ korvataan erikseen tuntipalkkiolla.

Maksimituntien täyttyminen ei ole ys-sopimuksen tarkoitus. Sopimusta rikotaan vain, jos tunnit ylittyvät.

– Opettajan tai rehtorin ei kannata huolestua, vaikkei kaikkia ys-tunteja olisi lukuvuoden loppuun mennessä käytetty. On ihan ookoo, että ys-aika alittuu, jos kerran hommat on hoidettu, Törrönen sanoo.

Törrösen mielestä ei ole mitään järkeä, että työnantaja yrittää saada jokaista opettajaa tekemään ys-tehtäviä 120 tuntia vuodessa.

– Ys-ajassa on oltava pelivaraa. Tunteja pitää jättää myös yllättäviin tilanteisiin.

Miten sitä suunnitellaan?

Keskeisintä ys-ajassa on Törrösen mielestä suunnitelmallisuus. Ys-suunnitelma tehdään jokaiselle opettajalle erikseen, ja siinä määritellään sekä tehtävät että niihin käytettävä aika.

– Suunnitelman perusteella opettaja myös hahmottaa paremmin lukuvuoteen kuuluvien työtehtävien kokonaisuuden.

Rehtori vahvistaa opettajan kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman. Siihen on ynnätty koulun yhteinen suunnittelutyö ja opettajan omat ys-tehtävät.

Suunnitelma voi olla vaikka Excel-taulukossa. OAJ:n nettisivuilta löytyy siihen esimerkkipohja.

Omaa ys-ajankäyttöä on Törrösen mukaan helppo seurata, jos keskittää ys-hommat tietylle aikavälille. Wilmaa ei kannata vilkuilla pitkin päivää.

Mitä jos se ylittyy?

Jos työaika ei riitä, tehtäviä pitää vähentää. Ys-ajan lisääminen ei ole ratkaisu. OAJ:n viesti on, että oppituntien ulkopuolista työtä pitää rajata.

Näin tehtiin esimerkiksi silloin, kun erään opettajan ys-aika paukkui yli kesken lukuvuoden. OAJ:n luottamushenkilö puuttui peliin, ja työnantaja ilmoitti rehtorille, ettei kyseinen opettaja tee sinä lukuvuonna enää ainuttakaan ys-tehtävää.

Opettajalla itselläänkin on vastuu työaikansa seurannasta.

– Viimeistään sitten, kun ys-tuntikatto alkaa häämöttää, kannattaa sopia esihenkilön kanssa, jätetäänkö loput tehtävät tekemättä vai korvataanko ne erikseen. Luottamushenkilö on hyvä ottaa avuksi, Törrönen neuvoo.

Miksi siitä tuli kirosana?

Ys-ajasta on tullut paikoin kaatoluokka, johon työnantaja tunkee aina vain uusia tehtäviä. Opettajan ys-tunnit täyttyvät kaiken maailman koulutuksista, koulun projekteista ja tasa-arvosuunnitelmien päivityksistä.

– Kaikki nämä tehtävät kuuluvat kyllä ys-aikaan, mutta jos niitä ei priorisoida, työaika ei riitä niihin kaikkiin.

Ys-aikaa ei saa tuhlata turhiin palavereihin.

– Jos työnantaja sitoo opettajat koululle kokoustamaan jopa kahdeksi tunniksi viikossa, muihin ys-tehtäviin ei jää aikaa, Tomi Törrönen varoittaa.