Tämä toimii: Tsemppariope ehkäisee pudokkuutta

Sari Kontran uuteen työhön ei kuulu tuntien pitämistä, vaan hän esimerkiksi puuttuu lintsaamiseen tai selvittää, miksi oppilas itkee tunnilla.

Pystyn ottamaan heti kiinni tilanteista, joiden selvittämiseen kollegoilla ei ole aikaa.

Näin Sari Kontra kuvailee rooliaan tsemppariopettajana Veromäen yhtenäiskoulussa Vantaalla. Hän aloitti täysin uudessa toimenkuvassa ja itselleen uudessa koulussa elokuun alussa.

Tsemppariopettaja ei pidä tunteja, vaan esimerkiksi huolehtii, että oppilaita ei jää käytäville tuntien alettua, ja kyselee perään, jos jotain oppilasta ei näy koulussa.

– Käytännössä teen tosi varhaista puuttumista, Kontra sanoo.

Hän työskentelee erityisesti vitos-, kutos- ja seiskaluokkalaisten kanssa. Tavoitteena on ehkäistä koulupudokkuutta yläkoulun nivelvaiheessa, joka voi olla oppilaalle erityisen haastava, kun ei enää ole omaa luokanopettajaa. Tsemppariopettaja puuttuu lintsaamiseen ennen kuin poissaoloja on kertynyt paljon.

– Moni opettaja on sanonut, että onneksi olet meillä täällä töissä, Kontra kertoo ensimmäisen kuukauden jälkeen.

Opettajat voivat esimerkiksi kutsua Kontran mukaan oppilaspalaveriin tai pyytää selvittämään haastavaa tilannetta. Jos oppilas itkee oppitunnilla, opettaja ei välttämättä voi jättää muuta luokkaa selvittääkseen itkun syytä, jolloin hän saattaa kääntyä Kontran puoleen.

– Paljonhan minun työssäni on kuuntelemista, läsnäoloa, aikuisena olemista ja myötäelämistä.

Tsemppariopettajalta vaaditaan luokanopettajan pätevyys. Kontra on myös erityisopettaja ja hän antaa koulussa erityisopetusta päivän viikossa.

Huolenpitoa nivelvaiheisiin

  • Vantaan kaupunki palkkasi yhdeksän määräaikaista tsemppariopettajaa eri kouluihin.
  • Tsemppariopettajien on tarkoitus helpottaa haastavia nivelvaiheita: esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymistä ja alakoulusta yläkouluun siirtymistä.
  • Tsemppariopettajia tuetaan mentoroinnilla.
  • Kokeilua rahoitetaan valtion erityisavustuksesta, joka on tarkoitettu koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen.