Tämä toimii: Ammatillisille opettajille arviointiapua työväenopistolta

Omnian ammatilliset opiskelijat voivat osoittaa kieliosaamistaan paitsi ammatillisen puolen myös työväenopiston opettajille, kertoo Espoon työväenopiston opinto-ohjaaja Elina Nissinen.

Tänä syksynä Espoon työväenopiston opettajat arvioivat Omnian ammatillisten opiskelijoiden japanin, kiinan, ranskan, saksan, tšekin ja viron osaamista. Mistä idea yhteistyöhön tuli?

Eräs ammatillisen puolen opinto-ohjaaja kysyi, voisivatko meidän opettajamme arvioida japaninkielisen opiskelijan kielitaitoa. Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien yto-opettajissa ei ollut ketään, joka olisi voinut arvioida japanin osaamista.

Työväenopiston toimialarehtori pyysi minua miettimään, miten tällainen voitaisiin järjestää. Arvioinnit alkoivat syksyllä 2020.

Kielitaidon arviointi on osa opiskelijoiden olemassa olevan osaamisen tunnistamista, jota ammatillisessa koulutuksessa tehdään mahdollisuuksien mukaan.

 

Miten kielitaidon arviointi käytännössä tapahtuu?

Työväenopiston tuntiopettajat voivat arvioida sellaisten kielten osaamista, joiden arviointiin yto-opettajilla ei ole kelpoisuutta. Kelpoisuus edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, 60 opintopisteen pedagogisia opintoja ja 60 opintopistettä arvioitavan kielen opintoja.

Yto-opettajat antavat tuntiopettajillemme valmiit tehtävät, jotka nämä kääntävät arvioitavalle kielelle. Tuntiopettaja keskustelee opiskelijan kanssa ja arvioi tämän kirjalliset ja suulliset vastaukset.

Arviointi edellyttää opiskelijalta äidinkielen tasoista osaamista. Hyväksytystä arvioinnista saa kolme osaamispistettä, jotka voi lukea valinnaisiin yto-opintoihin.

Tuntiopettajat saavat palkan tekemiensä tuntien mukaan.

 

Miten opiskelijat ja opettajat ovat ottaneet käytännön vastaan?

Opiskelijat ovat arvostaneet aiempaa laajempaa mahdollisuutta näyttää osaamistaan. Lukukausittain opettajamme arvioivat 5–10 opiskelijan kielitaitoa.

Tuntiopettajat ovat kiitelleet sitä, että he ovat päässeet kehittämään arviointitaitojaan. Jos työskentelee vain vapaan sivistystyön parissa, ei työhön välttämättä kuulu arviointia lainkaan. Arvioijista on ollut myös mielenkiintoista kuulla opiskelijoiden kertovan omista aloistaan.