Pistarit: Alakoululaisten harmitonta häröilyä

Luokanopettaja Mari Muinonen selvitti kasvatustieteen väitöskirjassaan, miten alakoululaiset toimivat digiprojekteissaan ja miltä yhdessä tekeminen heistä tuntuu.

Halusit tutkia oppilaiden tunteita, koska omana kouluaikanasi aiheesta vaiettiin.

En sen takia, mutta on kyllä totta, että ei 1980–90-luvuilla hirveästi tunteista puhuttu. Halusin tutkia tunteita, koska huomasin aineistoa peratessani, että tunteet nousivat hyvin vahvasti esiin oppilaiden oppimispäiväkirjoissa.

 

Edes koulumaailmassa ei ole täysin oivallettu, miten paljon tunteet vaikuttavat oppimiseen.

Totta. Opetussuunnitelmissa tunteet on mainittu jo pitkään. Silti vieläkään ei täysin ymmärretä, miten paljon vaikutusta tunteilla ja tunnereaktioilla on siihen, mitä oppilaan mieleen jää – ja toisaalta, miten paljon ne antavat voimavaroja oppimiseen.

 

Lasten mielestä yhdessä tekeminen tuntuu ihanalta ja kamalalta.

Tuo on aika hyvin sanottu. Kun ryhmä toimii hyvin, oppilaat saavat monenlaista tyydytystä. Välillä heillä taas on tiukkoja vääntöjä ja tunnekuohuja aiheuttavia ristiriitoja.

 

Oppilaiden erimielisyydet voivat jopa hyödyttää projektityöskentelyä.

Kyllä. Konflikteja selvittäessään lapset oppivat neuvottelutaitoja, joustamista ja toisten tunteiden lukemista. Välillä he toki tarvitsevat aikuisen apua.

 

Lapset eivät ole projekteihin liittyvästä sähläämisestä millänsäkään, mutta opettajan hermoja se koettelee.

Kyllä sählääminen koettelee kaikkien hermoja, mutta opettajaa varmaan ärsyttää eniten. Joudun nieleskelemään, etten puuttuisi häröilyyn liian aikaisin. Silloin työskentely menisi opettajajohtoiseksi.

 

Tutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää ”oppilaiden tunteet huomioon ottavassa yhteisöllisessä digitaalisen toimintakulttuurin kehittämisessä”. Et itsekään tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Hahhahhaa! Väitän, että tiedän osittain. Kun mahdollistetaan vapaa-ajan osaamisen tuominen kouluun, se antaa lisäpotkua muidenkin kuin kognitiivisesti vahvojen oppilaiden motivaatiolle. Esimerkiksi paljon pelaava oppilas voi nousta asiantuntijarooliin, kun työvälineenä käytetään Minecraft-videopeliä.

Näin tutkimus tehtiin

  • Mikkeliläisessä Rantakylän yhtenäiskoulussa työskentelevä Mari Muinonen tarkasteli laadullisessa tutkimuksessa oppilaidensa ilmaisemia tunteita yhteisöllisen digiprojektin aikana.
  • Neljäs- ja kuudesluokkalaisia oppilaat kertoivat oppimispäiväkirjoissaan, miltä yhdessä tekeminen tuntuu.
  • Muinonen selvitti myös, miten oppilaiden toimintaa voidaan kuvailla tunteiden näkökulmasta.