10 syytä kuulua liittoon: OAJ vaikuttaa

OAJ vaikuttaa aktiivisesti koulutuksen uudistamista koskeviin linjauksiin. Järjestö pitää säännöllisesti yhteyttä kansanedustajiin ja edistää sitä, että sekä paikallisten että valtakunnan päättäjien joukossa olisi mahdollisimman paljon opettajia. OAJ tarjoaa viisaiden koulutuspäätösten tueksi punnittua tietoa esimerkiksi oppaissaan digitalisaatiosta, koulutuksellisesta tasa-arvosta, kotoutumisesta ja opettajien työoloista. Kuntapäättäjän reittiopas neuvoo, miten ihminen voi kehittää kuntansa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten oppimisen iloa ja työrauhaa. Yksi tärkeistä vaikuttamisen väylistä on Opettaja-lehti.

Vaikutetaan somessa

Heikki Pölönen, verkkoviestintäpäällikkö, OAJ

”Koulutus, kasvatus ja tutkimus tarvitsevat tunnustusta. Ei riitä, että OAJ:n jäsenet itse ymmärtävät työnsä arvon, vaan päättäjienkin pitää ymmärtää se. Siksi OAJ viestiikin aktiivisesti jäsentensä työn merkityksestä. Sosiaalisessa mediassa kohderyhmien ymmärtäminen on kaiken a ja o.

Poliitikkojen ja toimittajien suosimassa Twitterissä järjestö nostaa erittäin aktiivisesti ja menestyksekkäästi esiin jäsentensä työn eri puolia ja tarjoaa ratkaisuja ongelmiin. Facebookissa haluamme puolestaan tarjota etenkin jäsenille kiinnostavaa ja innostavaa sisältöä arkeen ja vapaalle sekä konkreettisia esimerkkejä jäsenyyden hyödyistä.”

 

OAJ:n ajamat asiat etenevät

Suvi Pulkkinen, koulutus- poliittinen asiantuntija, OAJ

”OAJ on yhteydessä poliittisiin päättäjiin ja kertoo heille opetusalan arjesta ja kehittämistarpeista.

OAJ on muun muassa esittänyt opettajankoulutukselle kehittämisohjelmaa, lastentarhanopettajien määrän lisäämistä, maksutonta varhaiskasvatusta, tutoropettajia kouluihin ja opettajien aseman turvaamista ammatillisessa reformissa. Kaikki nämä asiat ovat edenneet viime aikoina myönteiseen suuntaan, mikä on osaltaan OAJ:n aktiivisen vaikuttamistyön tulosta.

Resurssien turvaaminen ja ryhmäkoot ovat vaikuttamistyön peruskysymyksiä, joiden puolesta kamppailemme.”

 

Vantaa korjasi virheen

Salla Sutinen, Vantaan lastentarhanopettajien puheenjohtaja

”Vantaan kaupunki päätti vuonna 2016 rajata esimerkiksi työttömien vanhempien lasten varhaiskasvatusoikeutta 20 tuntiin viikossa. Koska osapäivälapset laskettiin vain puolikkaiksi, ryhmäkoko kasvoi. Systeemi oli sirpaleinen: välillä lapset olivat puolipäiväisiä, sitten taas kokopäiväisiä, jos vanhemmat pääsivät vaikkapa kolmen kuukauden työllisyyskurssille.

Yhdistykseemme tuli aiheesta paljon yhteydenottoja. Kerroimme opetuslautakunnalle, valtuustoryhmille ja kuntavaaliehdokkaille, mitä päätös käytännössä tarkoittaa. Nyt Vantaa on päättänyt palauttaa subjektiivisen oikeuden elokuusta lähtien. Vaikuttamistyöllämme on ollut merkitystä!”

Seuraa sarjaa

Kymmenosaisessa juttu-sarjassa kerrotaan, miksi kannattaa olla OAJ:n jäsen.

Seuraavassa osassa, Opettajan numerossa 4/2018, kerromme siitä, miten järjestö tuo opettajia yhteen.