10 syytä kuulua liittoon: OAJ tuo turvaa

Epäselvyyksiä palkkauksessa, kahnausta työnantajien tai huoltajien kanssa? Ota ensin yhteyttä paikalliseen luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun. Heidän ohjeistamisensa ja kouluttamisensa on OAJ:n toimiston tärkeimpiä tehtäviä. Uudet luottamusmiehet valitaan taas ensi vuonna. OAJ:n toimiston lakimiehet ja työmarkkina-asiamiehet neuvovat puhelimessa suoraan myös jäseniä. He valvovat sitä, että jäsenkunnan palvelussuhdeturva toteutuu lainsäädännön ja sopimusten edellyttämällä tavalla.

Arvokasta lakiapua

Eija Mali, työmarkkinalakimies, OAJ

”Me OAJ:n lakimiehet neuvomme jäseniä, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä asioissa. Usein ristiriitatilanteet ratkeavat neuvotellen ja sopien, mutta myös riitautusten kautta olemme onnistuneet saamaan jäsenillemme merkittäviä korvauksia esimerkiksi laittomasti ketjutetuista määräaikaisuuksista ja irtisanomisista. Erimielisyyden selvittely kannattaa aloittaa paikallisen luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa. Me lakimiehet selvittelemme tilannetta tarvittaessa. Jos asiassa tarvitaan ulkopuolisen asianajajan apua, jäsen voi saada korvauksia ammatillisesta oikeusturvavakuutuksesta. Sen käyttäminen edellyttää aina OAJ:n hyväksyntää.”

 

Tarkkana työajoista

Timo Mäki, työmarkkina-asiamies, OAJ

”Mielestäni ammattijärjestön vahvoja kortteja ovat suoja, turva ja asiantuntijuus. Jos työntekijän suojaa rikotaan, me puolustamme häntä. Oma tehtäväni on neuvoa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajia ja johtajia, joita OAJ:n jäseninä on lähes 14 000. Varhaiskasvatussuunnitelmien tuomat velvoitteet ovat lisänneet lastentarhanopettajien vastuuta ja tehtäviä ja suurentuneet lapsiryhmät työkuormaa. Eniten ristiriitoja työnantajien kanssa näyttää syntyvän työaikamääräysten noudattamisesta. Saan jäsenten ongelmista tietoa luottamusmiehiltä, puhelimessa ja sähköpostilla. Entistä enemmän keskustelua käydään myös sosiaalisessa mediassa, jossa minäkin olen aktiivisesti mukana.”

 

Suuntana sopiminen

Kari Kinnunen, työmarkkina-asiamies, OAJ

”Hoidan OAJ:ssä palkkaa ja työaikaa koskevia sopimusasioita, joiden lisäksi rooteliini kuuluvat työhyvinvointiin liittyvät asiat.

Paljon kysymyksiä tulee sisäilmasta ja opettajien lisääntyneestä työkuormasta.

Kun ristiriitatilanteet työkaverin tai esimiehen kanssa puhuttavat, ohjeistan jäsentämme neuvottelujen ja sopimisen suuntaan. Yritän hahmottaa kokonaiskuvaa ja kertoa kysyjälle eri vaihtoehdoista, joilla tilannetta voisi ratkaista. Yleensä kysyn, onko hän ollut yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun ja onko työpaikalla toimintamalli kyseisen ongelman selvittelyyn.

Teen myös tiivistä yhteistyötä työsuojeluviranomaisten kanssa.”

Seuraa sarjaa

Kymmenosaisessa juttusarjassa kerrotaan, miksi kannattaa olla OAJ:n jäsen.

Sarjan viimeinen osa julkaistaan Opettajan numerossa 10. Siinä kerromme, kuinka OAJ osana ammattiyhdistysliikettä muuttaa yhteiskuntaa työntekijälle paremmaksi.

Katso kymmenen syytä kuulua liittoon