Näin meillä: Anne-nukke osaksi koulun ensiapuopetusta

Idea lähti uutisoinnista, jossa kerrottiin, etteivät ihmiset pysähdy enää auttamaan apua tarvitsevaa.

Hankitaan kouluun Anne-nukke!

Tuumasta toimeen ryhtyivät Lopen yläkoulun ja lukion apulaisrehtori, kotitalouden lehtori ja Lopen opettajayhdistyksen puheenjohtaja Auli Pulli ja kouluterveydenhoitaja Satu Pyhähuhta viime lukuvuoden aikana.

Hankinta tehtiin sponsorivaroin, ja tarvittava rahasumma saatiin kasaan runsaan sähköpostiviestittelyn jälkeen. Varoilla saatiin hankittua kouluun Anne-elvytysnukke ja Baby-Anne.

 

Elvytysopetus saadaan nuken avulla hyvin konkreettiseksi. Se opettaa paljon enemmän kuin vaikkapa videon katsominen. Opettajat voivat käyttää nukkea oppitunneilla sekä erilaisissa teemapäivissä.

Hankkeen puuhaajilla oli vahva käsitys tarpeesta. He uskoivat onnistumiseen koko ajan.

Paikalliseen opetussuunnitelmaan pyritään samaan pieni muutos, että elvytysopetus olisi mukana yläluokkien opetuksessa. Myös lukiolaiset innostuivat Anne-nukesta ja suunnittelivat teemapäivää, jonka osana on elvytysopetus.

Samalla kun harjoitellaan elvytystä, voidaan opiskella ja kerrata laajemminkin ensiapua. Pohjimmiltaan kyseessä on hyvin yksinkertainen asia, toisen ihmisen auttaminen.

– Onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteessa on tärkeää osata auttaa, edes soittaa apua, Pyhähuhta tähdentää.

Loppilaisten toiveena on, että hyvä esimerkki saisi jatkoa. Iloksemme kuulimme, että Caruna lahjoittaa alueensa kouluille Anne-nukkeja. Pieni hyvä kasvaakin nopeasti suureksi!