Näin meillä: Kansainvälistä konetekniikan opetusta

Oulun ammattikorkeakoulun Oamkin konetekniikan opinnoissa kehitetään insinööriopiskelijoiden kansainvälisiä taitoja. Mielestämme kansainvälisyys on osa ammattitaitoa.

Opiskelijat voivat opiskella ulkomailla ja saada kaksoistutkinnon, joka antaa sekä suomalaisen että saksalaisen insinöörin pätevyyden. Lisäksi järjestämme ekskursioita, joilla tutustutaan ulkomaisiin yrityksiin.

 

Vaihto on kaksisuuntaista, ja ulkomaisista kumppanikouluista tulevat opiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä kuin suomalaiset.

Osa insinööriopinnoista annetaan englanniksi. Esimerkiksi Innovative Product Development -opintokokonaisuudessa opiskelijat suunnittelevat pienryhmissä itse kehittelemänsä tuotteen, josta he toteuttavat 3d-mallinnuksen, valmistavat prototyypin, tekevät sille esitteen englanniksi ja esittelevät tuotteen kansainvälisille vieraille tuotemessuilla.

 

Kansainvälisyys motivoi myös opettajia. Vaihto-opiskelijat pitävät työn monipuolisena, ja kaksoistutkintojen ansiosta opettaja pääsee kurkistamaan ulkomaisten kollegoiden opetuskäytänteisiin. On ollut silmiä avaavaa huomata, että amk-opettajan arki on maasta riippumatta melko samankaltaista.

 

Elina Bergroth

Kirjoittaja on vieraiden kielten lehtori Oamkissa.