Kysy järjestöltä: Johtaja, tunnetko varhaiskasvatuslain?

Päiväkodinjohtajan on tunnettava hyvin varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö.

Mitä laissa säädetään johtamisesta?

Päiväkodilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja, jolla on kelpoisuus johtajan tehtävään. Johtaja voi edelleen vastata useiden, myös eri toimintamuotojen ja yksiköiden toiminnasta.

Johtaja vastaa entistä voimakkaammin pedagogiikan ja työntekijöiden pedagogisen osaamisen johtamisesta ja suunnittelusta. Lain tavoitteena on, että pedagogiikan laatu kasvaa, kun henkilöstön osaamistaso nousee.

OAJ on sitä mieltä, että jokaiseen päiväkotiin tarvitaan läsnäoleva toimivaltainen esimies ja että johtaminen tulee resursoida nykyistä paremmin.

 

Miten henkilöstörakenne muuttuu?

Viimeistään 1.1.2030 kahdella kolmasosalla päiväkotien henkilöstöstä tulee olla korkeakoulutus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Tämä edellyttää määrätietoista muutostyötä koko siirtymäkauden ajan. Varhaiskasvatuksen opettajien määrä lisääntyy ja pedagogiikka vahvistuu jo siirtymäkauden aikana. Johtajien on tärkeä tuntea muuttuneet kelpoisuusvaatimukset.

 

Mistä löydän lisää tietoa?

OAJ:n verkkosivuilla on esite ja tietopaketti, joihin on koottu keskeiset lakimuutokset. Lakiin liittyviin kysymyksiin voi pyytää apua myös OAJ:n edunvalvonnasta. Vastauksia on myös opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatussivuilla.