Kysy järjestöltä: Päiväkodin lähiesimiehelle kuuluu esimiehen palkka

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on uusi palkkojen hinnoittelukohta johto- ja esimiestehtäville. Siihen kuuluvat myös varhaiskasvatuksen opettajat, jotka toimivat oman päiväkotinsa lähiesimiehinä.

Ketkä kaikki lasketaan johtajiin ja esimiehiin?

Varhaiskasvatusyksikön johto- ja esimiestehtävien hinnoittelukohtaa sovelletaan päiväkodin johtajiin. Lisäksi sitä sovelletaan varhaiskasvatuksen opettajiin, jotka opetus- ja kasvatustehtävänsä ohella toimivat oman toimipisteensä henkilöstön välittömänä esimiehenä.

 

Miksi palkkahinnoittelukohtaa muutettiin?

Myös lähiesimiehen työstä on maksettava esimiehen palkka. Varhaiskasvatuksen johto- ja esimiestehtäviä tekeviä ja pienten päiväkotien vastaavia koskevat hinnoittelukohdat yhdistettiin toukokuun alusta lähtien yhdeksi varhaiskasvatusyksikön johto- ja esimiestehtävät -hinnoittelukohdaksi.

 

Miten kunnat ovat soveltaneet muutosta?

Valtaosa kunnista on soveltanut hinnoittelukohtaa oikein. Jotkut kunnat ovat olleet haluttomia siirtämään lähiesimiehinä toimivia opettajia uuteen hinnoittelukohtaan, mutta korjanneet asian Kuntatyönantajien ohjeistuksen jälkeen. OAJ ja KT ovat samaa mieltä siitä, miten uutta hinnoittelukohtaa tulkitaan.

 

Mitä teen, jos en saa esimiehen palkkaa?

Jos joku kunta vielä soveltaa väärää palkkahinnoittelukohtaa esimiehenä toimivaan vastaavaan lastentarhanopettajaan tai varhaiskasvatuksen opettajaan, tehtävässä toimivan kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheensä.

 

Kysymyksiin vastasi OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson.

Kysy lisää tästä hinnoittelukohdasta ja muista edunvalvontaa koskevista asioista: yhteydenotto.oaj.fi  Opettaja-lehti