Söikö vapaajakso loma-ajan palkan? Tsekkaa työvapaan vaikutukset ajoissa

Virka- ja työvapailla voi olla vaikutuksia esimerkiksi loma-ajan korvauksiin. Selvitä vaikutukset ennen vapaan hakemista.

Tarvitsen vapaata, mitä teen?

Ennen kuin haet työstä vapaata, selvitä omalta luottamusmieheltäsi, mitä ovat työpaikkasi käytännöt ja miten vapaa vaikuttaa muihin palvelussuhteesi ehtoihin.

Palkaton poissaolo voi joissakin sopimuksissa vaikuttaa myös lyhyiden lomien, esimerkiksi talviloman, palkkaan. Ota omalta luottamusmieheltäsi selvää kaikista palkkavaikutuksista ennen kuin haet vapaata, koska jälkikäteen näitä asioita on usein mahdotonta korjata.

 

Kuka myöntää vapaan?

Virka- ja työvapaat, jotka ovat joko palkallisia tai palkattomia, anotaan kirjallisesti työnantajalta. Työnantaja joko myöntää, jättää myöntämättä tai ohjeistaa anomaan vapaata toisella tapaa. Voit saada vapautuksen työtehtävien hoitamisesta määräajaksi joko kokonaan tai osittain ja joko palkattomana tai palkallisena.

 

Onko minulla oikeus vapaaseen?

Vapaat voivat olla lakiin tai sopimuksiin perustuvia tai harkinnanvaraisia.

Lain mukaan sinulla on oikeus vapaaseen, jos on kyse esimerkiksi perhevapaasta, sairauslomasta tai opintovapaasta. Virka- ja työehtosopimuksissa määritellään, maksetaanko vapaasta palkkaa.

Harkinnanvaraisia vapaita ovat kaikki, joita ei ole erikseen sovittu. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa tarvitset pidemmän loman tai haluat mennä joksikin aikaa muualle töihin.

Harkinnanvaraisen vapaan myöntää työnantaja oman harkintansa mukaan. Henkilöstöä on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti ja kaikille on oltava samat säännöt. Oma luottamusmiehesi tuntee parhaiten työpaikkasi käytännön.

 

Kysymyksiin vastasi OAJ:n työmarkkina-asiamies Laura Nurminen.

Lähetä kysymyksiä: yhteydenotto.oaj.fi