Kysy järjestöltä: Voinko jäädä eläkkeelle suoraan vuorotteluvapaalta?

Vuorotteluvapaalle ei voi jäädä enää sen jälkeen, kun vanhuseläkkeen alaikärajan täyttymiseen on aikaa kolme vuotta tai vähemmän.

Vuorottelijan yläikärajaa ei sovelleta ennen vuotta 1957 syntyneisiin. Vuonna 1956 tai sitä ennen syntyneet tai henkilöt, joilla on valittu ammatillinen eläkeikä, voivat jäädä vuorotteluvapaalle, vaikka heillä olisi eläkeikään kolme vuotta tai vähemmän.

 

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Esimerkiksi vuonna 1958 syntyneen on aloitettava vuorotteluvapaansa ennen kuin hänen vanhuuseläkeikäänsä on kolme vuotta. Koska hänen ikäluokkansa vanhuuseläkeikä on 64 vuotta, hänen on aloitettava vuorotteluvapaansa ennen kuin hän täyttää 61 vuotta. Tämän jälkeen hän ei enää voi jäädä vuorotteluvapaalle.

Jos vuonna 1958 syntynyt opettaja haluaa eläkkeelle suoraan vuorotteluvapaalta, hänen on pitänyt aikoinaan valita ammatillinen eläkeikä. Vuorotteluvapaa voi kestää enimmillään 180 päivää ja koska se on aloitettava ennen 61. ikävuotta, eläkkeelle siirtyminen suoraan vuorotteluvapaalta edellyttää, että hänen on siirryttävä eläkkeelle viimeistään noin 61,5 vuoden iässä.

 

Ketä tämä kiinnostaa?

OAJ:n toimistosta on kyselty, voiko vuorotteluvapaalta siirtyä suoraan eläkkeelle ja millä ehdoin. Vuorotteluvapaa on yksi keino saada eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta järkevä esimerkiksi silloin, kun opettaja jää eläkkeelle kesken lukuvuoden.

 

Kuka päättää, pääsenkö vuorotteluvapaalle?

Jos työpaikalla on myönnetty virkavapauksia ja vuorotteluvapaita, kaikkia työntekijöitä on tietysti kohdeltava samoin. Jos yhteistä käytäntöä ei ole sovittu, vuorotteluvapaa on aina yksilöllisen sopimisen varassa.

 

Kenen puoleen käännyn, jos olen epävarma?

Oma luottamusmies tietää parhaiten, mitkä ovat oman työpaikan vuorotteluvapaakäytännöt.

 

Kysymyksiin vastasi OAJ:n työmarkkinalakimies Kai Kullaa.

Lähetä kysymyksiä: yhteydenotto.oaj.fi

Lue lisää vuorotteluvapaasta:

kela.fi/vuorottelukorvaus