Kajaani perusti kuusi uutta pienryhmää

Erityisopettaja Eija Heikkinen palkattiin koordinoimaan koko kaupungin oppimisen tukea.

Kajaani uskoo pienryhmiin osana toimivaa oppimisen tukea. Kaupungin ala- ja yläkouluissa on yhteensä 23 pienryhmää. Kuusi niistä perustettiin viime vuonna.

Kajaanilla ei ole mitään inkluusiota vastaan, mutta kaikki eivät pärjää isossa ryhmässä.

– Todellista tasa-arvoisuutta opetukseen tuo se, että kaikkiin vaivoihin ei tarjota samaa lääkettä, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija Eija Heikkinen korostaa.

Heikkinen koordinoi koko kaupungin oppimisen tukea ja muodostaa pienryhmiä.

 

Oppimisen tuen tarve kasvaa koko maassa. Kajaanissa erityisesti eka- ja tokaluokkalaisten käytösongelmat ovat lisääntyneet. Heikkisen noin vuoden vanha pesti on osa ratkaisua.

– Uusi toimenkuva on jo mahdollistanut kehittämiseen keskittymisen.

Nyt hän ehtii esimerkiksi käydä päiväkodeissa tutustumassa koulutulokkaisiin jo etukäteen.

Työtä tukee kaupungin uusi linja, jossa lapset ja nuoret ovat erityisasemassa. Se on auttanut siirtämään resursseja kolmiportaiseen tukeen.

– Lapsen omaa tapaa oppia on tuettava, se on lapsen oikeus, perusopetuksen johtaja Päivi Rissanen toteaa.

 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä on tiivistetty, jotta varhainen puuttuminen olisi mahdollista.

Moniammatillista työskentelyä on laajennettu arjessa esimerkiksi työparein: yhdellä erityisopettajalla on työparinaan psykiatrinen sairaanhoitaja, toisella erityisnuoriso-ohjaaja.

Hankerahoituksella varhaiskasvatukseen on saatu neuropsykiatrista valmennusta antava erityisopettaja ja kaksi perheohjaajaa.

Tälle vuodelle syrjäytymisen ehkäisemiseen haettavissa olevalla tasa-arvorahalla on saatu kolme laaja-alaista erityisopettajaa lisää.

 

Parhaillaan Heikkinen pohtii jo tulevien lukuvuosien tukitarpeita, ja tukea on tarkoitus parantaa entisestään, erityisesti yleisopetuksen yhteydessä.

– Joustoa pitää silti olla. Pienryhmiä tarvitaan jatkossakin, ihan myös opettajien jaksamista ajatellen.