Helsinki kouluttaa yhdenvertaisuuteen

Moninaisuus kuuluu kasvatuksen ja opetuksen arkeen. Helsinki on tarjonnut aiheesta aiempaa enemmän koulutusta.

Helsingin kaupunki on viime vuosina lisännyt sukupuolen moninaisuutta koskevia koulutuksia varhaiskasvatuksessa.

Kaupungin pedagogisten asiantuntijoiden Nina Onufriewin ja Heidi Halkilahden mukaan henkilöstöä on koulutettu muun muassa Väestöliiton Keho on leikki -koulutuksilla. Lisäksi henkilöstöä on osallistunut Opetushallituksen, aluehallintoviraston ja Naisasialiitto unionin kursseille.

Väestöliiton koulutuksista varhaiskasvatuksen käyttöön on saatu paljon materiaalia.

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus edistää yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta.

– Vuosien varrella olemme tehneet lasten kanssa esimerkiksi sateenkaarimaalauksia ja marssineet Pride-kulkueena. Olennaista on, että kasvattajat pohtisivat omia asenteitaan arjessa, helsinkiläinen varhaiskasvatuksen opettaja Riina Lappalainen sanoo.

Hän on työssään hyödyntänyt paljon Naisasialiitto unionin verkkomateriaaleja ja osallistunut kansalaisjärjestö Setan kursseille.

 

Lappalaisen mukaan varhaiskasvatuksen ammattilaisen on hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, miten hän lapsille puhuu.

– Puhunko lapsista heidän etunimillään? Vai puhunko tytöistä ja pojista?

Myös lelujen esillepanossa ja leikin ohjaamisessa voi kiinnittää huomiota sukupuolen moninaisuuteen. Lappalainen korostaa, että leluja ja leikkejä saa sekoittaa keskenään, esimerkiksi kotileikissä voi olla rakentelupalikoita tai autoja.

Kirjallisuuden valitsemisessa on syytä Lappalaisen mukaan olla tarkkana.

– Tarinoissa on tärkeää olla erinäköisiä ihmisiä erilaisissa rooleissa.

 

Lue myös Katarina Murron blogi yhdenvertaisuudesta työelämässä: