Espoo korvauksiin perusteettomasta määräaikaisuudesta

Espoo joutuu maksamaan päätoimiselle tuntiopettajalle puolen vuoden palkkaa vastaavan korvauksen perusteettoman määräaikaisuuden vuoksi.

– Hallinto-oikeuden ratkaisussa on merkittävää se, että kaupunki velvoitettiin korvauksiin, vaikka opettaja oli kieltäytynyt tarjotusta tehtävästä puuttuneen kelpoisuuden perusteella, lakimies Ira Hietanen-Tanskanen OAJ:stä kertoo.

 

Opettaja oli ollut määräaikaisissa viroissa lukion historian ja yhteiskuntaopin päätoimisena tuntiopettajana ennen lukuvuotta 2017–2018.

Hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan tuntiopettajana toimineella opettajalla ei ollut ennen lukuvuotta 2017–2018 historian ja yhteiskuntaopin tunteja riittävästi, joten määräaikaisuudelle oli perusteet.

Sen sijaan lukuvuonna 2017–2018 historian ja yhteiskuntaopin lukiokursseja oli ollut riittävästi sekä lehtorille että päätoimiselle tuntiopettajalle, joten peruste tehtävän määräaikaisuudelle puuttui.

Opettajalle ei kuitenkaan tarjottu vakituista virkaa. Sen sijaan hänelle tarjottiin uutta määräaikaista tehtävää filosofian ja tietotekniikan päätoimisena tuntiopettajana. Opettaja ei ottanut tehtävää vastaan, koska häneltä puuttui tarvittava kelpoisuus.

 

Kaupunki oli perustellut määräaikaisuutta lukion sijainnin muuttumisella ja yhdistämissuunnitelmilla.

Hallinto-oikeus totesi, etteivät nämä syyt riittäneet perusteeksi viran määräaikaisuudelle lukuvuonna 2017–2018.

OAJ edusti opettajaa hallinto-oikeudessa. Espoo määrättiin puolen vuoden palkkaa vastaavan korvauksen lisäksi maksamaan OAJ:lle oikeudenkäyntikuluja 2 000 euroa.

 

Epäiletkö määräaikaisuuden perustetta? Luottamusmies auttaa

Määräaikaisuudet ovat opetusalalla edelleen yleisiä. OAJ riitauttaa oikeudessa joka vuosi 10–20 ketjuttamistapausta. Lakipalvelut kuuluvat OAJ:n jäsenetuihin.

Jos opettaja epäilee, että hänen virka- tai työsuhdettaan on ketjutettu perusteettomasti, hänen kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheensä, joka konsultoi tarvittaessa OAJ:n lakimiehiä.

Perustietoa määräaikaisuudesta ja sen perusteista löytyy myös OAJ:n verkkosivujen Työelämäoppaasta.