Kysy työehdoista: Virassa vai toimessa – mitä työsuhteiden erosta on syytä tietää?

Uusi työ voi tarkoittaa uutta palvelussuhteen muotoa. Julkisella puolella on sekä virka- että työsuhteita, yksityisellä vain työsuhteita.

Palvelussuhteet, joissa käytetään julkista valtaa ovat virkasuhteita. Muut ovat työsuhteita. Virka- ja työsuhteisiin sovelletaan osittain eri sopimuksia ja lainsäädäntöä.


Virkasuhde
solmitaan yleensä silloin, kun työnantaja on kunta, kuntayhtymä tai valtio.

Virkasuhde voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Määräaikaisuuden perusteen tulee olla lainmukainen.

Virkasuhteen alussa työntekijälle on annettava kirjallinen viranhoitomääräys. Siinä on kerrottu keskeiset palvelussuhteen ehdot, kuten virkasuhteen kesto ja palkkauksen perusteet ja määräaikaisuuden peruste.


Työsuhde
solmitaan, kun työnantaja on yksityinen, esimerkiksi säätiö, osakeyhtiö tai kannatusyhdistys. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat pääsääntöisesti työsuhteessa myös silloin kun työnantajana on kunta.

Kaikissa työsuhteissa tehdään työsopimus, josta käy ilmi, mitkä ovat työsuhteen keskeiset ehdot. Sopimukseen kannattaa perehtyä huolella ennen sen allekirjoittamista.

Työsopimus voi olla joko määräaikaisesti tai toistaiseksi voimassa oleva. OAJ:n sivuilta voi ladata valmiin sopimusmallin. Työsopimus on hyvä tehdä aina kirjallisesti, etenkin, jos työsuhde on määräaikainen.

Määräaikaista työsopimusta ei voi yleensä irtisanoa, ellei työsopimuksessa ole sovittu tästä mahdollisuudesta. Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun työkauden päätyttyä ilman irtisanomisaikaa.

Palveluissuhteista kertoi OAJ:n erityisasiantuntija Anneli Vainik.

 

 

Palkkaan ja työehtoihin liittyvissä asioissa auttaa oman työpaikan luottamusmies. Tietoa työehdoista sekä ratkaisuja ongelmatilanteisiin on myös OAJ:n Työelämäoppaassa.

Kysy
Onko sinulla palkkauksesta tai työehdoista kysymys, johon vastaaminen auttaisi myös kollegojasi? Lähetä kysymys osoitteeseen riitta.korkeakivi@oaj.fi. Viestin aihekenttään Kysy palkasta ja työehdoista.