Esimies ei saa kertoa, että työkaveri on poissa sairauden takia

Sairauspoissaolojen käsittelystä työpaikalla on selvät ohjeet, sanoo OAJ:n työmarkkinalakimies Tuomas Tuokko.

Työkaveri on töistä poissa, ja joku kysyy palaverissa, miksi. Jos syy on sairaus, mitä työnantaja saa kertoa?
Hän saa sanoa, että kollega on poissa. Poissaolon perustetta ei saa kertoa, jos se paljastaa terveyttä koskevan tiedon.

 

Entä jos esimerkiksi pitkällä sairauslomalla oleva opettaja on antanut luvan sairaudesta kertomiseen?
Järkevintä on tässäkin tapauksessa se, että henkilö itse viestii asiasta väärinkäsitysten välttämiseksi.

 

Mitä tarkoitusta varten terveystietoja saa kerätä?
Tietoja saa kerätä esimerkiksi silloin, kun niitä tarvitaan vaikkapa sairausajan palkan maksamiseksi tai poissaolon hyväksyttävyyden selvittämiseksi.

 

Kuka saa kerätä ja käsitellä työntekijän terveystietoja?
Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Oikeus tietojen käsittelyyn on niillä, jotka valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä tai panevat niitä toimeen. Heitä ovat esimerkiksi koulun rehtori ja palkanlaskijat.

 

Mitä terveystietoja käsittelevien pitää muistaa?
He eivät saa kertoa tietojaan sivullisille työsuhteen aikana eivätkä sen päättymisen jälkeen. Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveyttä koskevat tiedot erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevat henkilötiedot tulee hävittää tietoturvallisella tavalla, kun käsittelyperustetta ei enää ole.

 

Voiko työnantaja esittää kysymyksiä hakijan terveydentilasta työnhakutilanteessa?
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä lähtee tarpeellisuusvaatimuksesta. Työntekijältä voidaan kysyä vain sellaisia kysymyksiä, joilla on merkitystä haettavan tehtävän kannalta ja joiden perustella voidaan arvioida soveltuvuutta tehtävään. Jos haettavan tehtävän hoito ei edellytä tiettyä terveydentilaa, siitä ei saa esittää kysymyksiä.

 

Mistä työnantaja tietää, mitä saa kysyä ja mitä ei?
Tähän ei ole olemassa mitään tarkkaa mittapuuta, koska se riippuu haettavan tehtävän luonteesta.

 

Tarkkana terveystietojen kanssa

  • EU:n GDPR-tietosuoja-asetus annettiin huhtikuussa 2016, ja sitä alettiin soveltaa 25.5.2018.
  • Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan terveydentilaa koskevat tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin, jolloin terveystietojen käsittelyssä työnantajalta edellytetään erityistä tarkkuutta.