Timo Saavalainen: Tehdyt virheet on tunnistettava

Käsillä tekeminen on ihmiselle lajityypillistä toimintaa. Käsityöt tarjoavat tekijälleen mielihyvää ja rentoutta, ovat palkitsevia sekä kehittävät pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä.

Lasten kädentaitojen heikentyminen on huomattu päiväkodeissa ja kouluissa. Suurelta osalta oppilaista puuttuu aiemmin itsestäänselvyytenä pidettyjä taitoja, kuten kengännauhojen solminen tai veitsellä ja haarukalla ruokaileminen.

 

Aivotutkijat ovat yksimielisiä siitä, että motoristen taitojen harjoittamisella on suora yhteys muihin metakognitiivisiin taitoihin. Sekä hieno- että karkeamotoristen taitojen kehittämiseksi pienet lapset tarvitsevat tunto- ja motorisen järjestelmän stimulaatiota.

Käsityö on ollut monille oppilaille mieluisin oppiaine. Siinä on voinut saada onnistumisen kokemuksia sellainenkin, joka ei ole menestynyt akateemisissa aineissa.

Valitettavasti siirtyminen yhtenäiseen käsityöhön on merkittävästi heikentänyt oppiaineen vetovoimaa. Se näkyy selvästi kahdeksannen ja yhdeksännen luokan valinnaiskurssivalintojen määrässä. Valinnat ovat pudonneet useilla kymmenillä prosenteilla tekstiilityön ja teknisen työn yhdistämisen jälkeen.

Mielestäni tässä on yksi syrjäytymistä lisäävä riskitekijä, kun koulua on muutettu siten, että mieluisasta oppiaineesta on tullut vaikeasti hahmotettava kokonaisuus.

Joillekin käsityötunnit ovat olleet syy tulla kouluun.

Tarvitsemme asiantuntijoita ja digivelhoja mutta yhtä lailla työntekijöitä teollisuuteen. Monella kiinnostus ammatillisiin opintoihin on syntynyt teknisen työn valinnaiskurssilla.

Koulua on syytä kehittää yhteiskunnan muuttuessa. Kehittämisen seurauksena tapahtuneita muutoksia on myös syytä tarkastella kriittisesti. Jos uudistus ei lunasta tavoitteitaan tai sen seuraukset ovat epäsuotuisat, on tehdyt virheet tunnistettava.

Yhtenäinen käsityö on mielestäni tällainen virhe. Valtaosassa kouluista sitä ei ole saatu toimimaan.

Löytyisikö meiltä rohkeutta tehdä päätös, joka edistäisi lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehitystä, lisäisi kouluviihtyvyyttä sekä palvelisi elinkeinoelämää?

 

 Timo Saavalainen on OAJ:n valtuuston puheenjohtaja. 

» timo.saavalainen@hoay.fi