Timo Saavalainen: Menestystarinan ydin rapistuu

Opettajankoulutuksiin hakeutuvien määrä on ollut merkittävässä laskussa viime vuosien aikana. Koronapandemian aikana nähtiin pieni muutos parempaan, mutta yleisesti ottaen trendi on huolestuttava.

Samoin on käynyt opettajanvirkoihin hakevien määrän kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajista on ollut huutava pula jo pitkään, ja ilmiö on siirtynyt myös peruskouluihin.

Kelpoisia erityisluokanopettajia on vaikea saada. Luokanopettajia sekä matemaattisten aineiden opettajia ei riitä avoinna oleviin vakansseihin.

 

Syitä opettajapulaan lienee useita. Osa niistä on toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia, joihin kenelläkään ei ole ollut mahdollisuuksia vaikuttaa.

Mutta osa muutoksista on koulutuksen järjestämisestä vastuussa olevien aikaansaannoksia. Koulutuksen resursseja on leikattu, ja tämä on johtanut sekä materiaali- että henkilöstövajeeseen.

Erityisopetuksen oppilaiden integroiminen yleisopetuksen luokkiin on monissa tapauksissa vaikuttanut systemaattiselta säästötoimelta. Opettajien pedagogista autonomiaa on pyritty rajaamaan ja oppimisympäristöjä muuttamaan niin, että opettajien osallistaminen on korkeintaan näennäistä.

Lisäksi opettajan oletetaan raportoivan ja seuraavan asioita, joita hän oman koulutuksensa ja yleisen elämänkokemuksen perusteella pitää oppilaan tai opiskelijan kehityksen kannalta merkityksettöminä.

Suomessa opettajan ammattiin on hakeuduttu ja päästy.

Koulujärjestelmämme menestystarinan ydin on ollut opettajan ammatin vetovoimaisuus. Alalle on hakeutunut motivoituneita ja työstään innostuneita opettajia. Toisin kuin muissa länsimaissa, opettajan ammattiin on hakeuduttu ja päästy, ei ajauduttu tai jouduttu.

Kuluvana keväänä OAJ on vauhdittanut palkkaneuvotteluita laajoilla järjestöllisillä toimilla. Pelkkä palkkatason nosto ei kuitenkaan vielä riitä pelastamaan alaa – se on vasta hyvä alku.

On aivan sama millaisia strategioita, suunnitelmia tai visioita laadimme, jos emme saa kouluihimme kelpoisia, motivoituneita ja työstään nauttivia opettajia. Siksi OAJ:n pitää jatkuvasti arvioida, miten sen tekemät päätökset vaikuttavat opettajan ammatin vetovoimaan.

 

Timo Saavalainen on OAJ:n valtuuston puheenjohtaja.

timo.saavalainen@hoay.fi