Päivi Koppanen: Uudistukset vaativat uskallusta

Koulutusjärjestelmä, palvelussuhteen ehdot ja OAJ:n järjestörakenne ovat historian tuotteita. Niiden kehittämistä ei voida aloittaa puhtaalta pöydältä. OAJ:n on kuitenkin kehityttävä, jotta se voisi vastata tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin.

Uudistukset vaativat OAJ:n päättäjiltä uskallusta ja tulevaisuuteen katsomista. Aina on nimittäin joku, joka tuntee häviävänsä, kun asiat muuttuvat.

 

OAJ:n edunvalvonta on koulutuspoliittisen, tulo- ja palkkapoliittisen ja järjestö- ja viestintäpoliittisen edunvalvonnan kokonaisuus. Jos koulutuspolitiikalla ei pystytä varmistamaan riittävää rahoitusta ja muita opettajan työn ehtoja, on palkasta ja työajasta vaikeaa neuvotella.

OAJ vie opettajien näkemyksiä poliittiseen valmisteluun. Joskus poliitikot päättävät OAJ:n näkemyksen vastaisesti, mutta usein pystymme vaikuttamaan päätöksiin.

 

Olen saanut olla mukana isoissa uudistuksissa opettajana, luottamusmiehenä ja päättäjänä.

Yliopiston rinnalle rakennettiin 1990-luvulla ammattikorkeakoulut. Niitä tarvitaan jatkossakin työelämäläheisinä, ketterinä korkeakouluina.

Ammatillinen koulutus kehitettiin vetovoimaiseksi ja jatko-opintokelpoisuuden tuottavaksi vaihtoehdoksi lukion rinnalle. Viime vuosien kehitys on kuitenkin ollut katastrofi. Toivon, että ammatillinen koulutus pystytään vielä pelastamaan.

On opettavaista tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa.

Järjestötehtävät ovat mielenkiintoisia. On opettavaista tehdä yhteistyötä erilaisten ja myös eri mieltä olevien ihmisten kanssa.

Työ on kuitenkin muuttunut viime vuosina. Päättäjät joutuvat usein kohtuuttoman arvioinnin kohteeksi ja motiiveja epäillään. Pelkään, että jos toisten kunnioitus vähenee, ei kukaan halua lähteä hoitamaan yhteisiä asioita. Työ on riittävän vaikeaa ilman sylkykupiksi joutumistakin.

 

Tämä on viimeinen varapuheenjohtajan palstani. Kauteni päättyy toukokuussa, enkä aio enää jatkaa. Onneksi saan olla mukana vielä valtuutettuna kehittämässä OAJ:tä.

 

Päivi Koppanen on OAJ:n toinen varapuheenjohtaja.

paivi.koppanen@tuni.fi

Twitterissä @KoppanenPaivi