Helena Kahl: Osaavaa Suomea rakentamassa

Me ammatilliset opettajat rakennamme opiskelija kerrallaan osaavaa, menestyvää ja kilpailukykyistä Suomea. Tällä hetkellä vielä erityisen vaikeissa olosuhteissa.

Parasta työssä on se, kun näkee opiskelijan osaamisen karttuvan ja hänen identiteettinsä kasvavan ammattilaiseksi. Tähän ajatukseen kiteytyy monen ammatillisen opettajan kokemus työnsä merkityksestä.

Ajatukseen tiivistyy myös jotain siitä, mikä tekee ammatillisen opettajan ammatista niin erityisen. Se on kaksoisprofessio. Opettajat ovat huippuasiantuntijoita, jotka hallitsevat oman substanssialansa lisäksi pedagogiikan. Molemmat professiot vaativat jatkuvaa päivittämistä.

Olemme koko ajan uuden ja tuntemattoman rajatilassa.

Ammatillinen opettajuus on koko ajan uuden ja tuntemattoman rajatilassa. Työelämä on jatkuvassa murroksessa, teknologia robotisaatio ja pedagogiset menetelmät kehittyvät sekä koulutuspoliittiset uudistukset muuttavat työkuvaa.

Opiskelijat ovat aina yksilöitä, joiden erilaiset oppimistyylit ja tuen tarpeet opettajat huomioivat kouluttaessaan heistä eri alojen osaajia ja ammattilaisia.

Tilanne on sama niin toisella asteella, ammattikorkeakoulussa, vapaassa sivistystyössä kuin taiteen perusopetuksessakin.

 

Meidän on syytä olla työstämme ylpeitä! OAJ onkin aloittamassa hanketta, jonka tavoitteena on opettajuuden arvostuksen vahvistaminen.

Kun suomalaiset päättäjiä myöten ymmärtävät ja muistavat työmme arvon myös silloin, kun päätetään budjeteista tai neuvotellaan sopimuksista, saamme paremmat edellytykset onnistua työssämme – siis ylläpitää osaamistamme alati muuttuvassa työelämässä ja välittää osaamistamme uusille opiskelijoille.

Ja kun opiskelijat kasvavat ammattilaisiksi ja menestyvät elämässään, koko Suomi menestyy.

Tuodaan työkuvaamme esille ja vahvistetaan sen arvostusta yhdessä!

 

Helena Kahl on OAJ:n toinen varapuheenjohtaja.

helena.kahl@ammatilliset.fi

Twitterissä @HelenaKahl