Anitta Pakanen: Opettajuus kannattelee yhteiskuntaa

Varhaiskasvatuksessa luodaan kestävä pohja opinpolulle. Tutkimustiedon mukaan toiminnan laadun keskeinen tekijä on korkeasti koulutetut opettajat, jotka tuovat pedagogisen ja didaktisen osaamisensa lasten kasvun ja oppimisen tueksi.

 

Varhaiskasvatuksessa on kuitenkin vallinnut opettajapula jo pitkään. Tämä johtuu siitä, että alan aloituspaikkoja on ollut yliopistoissa liian vähän jo pari vuosikymmentä. Aloituspaikkojen vähyyteen herättiin vasta, kun varhaiskasvatuksen hallinnonala siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriöön vuonna 2013.

Tämän jälkeen koulutusmääriä on vähitellen lisätty – viime vuosina uuden päivitetyn lain pohjalta ihan merkittävästi. Mutta pitkään jatkunutta vajetta ei kurota hetkessä umpeen. Ammatin vetovoimaakin pitäisi parantaa.

Pakotetaan päättäjät näkemään, että opinpolun alkupäähän kannattaa sijoittaa.

Meillä Suomessa on useita päiväkotiryhmiä ja jopa kokonaisia päiväkoteja, joissa ei ole yhtään opettajakoulutettua opettajaa.

Syitä surkeaan tilanteeseen löydetään niin palkkapolitiikasta kuin vaihtelevista työoloistakin. Nämä epäkohdat pitää saada pikaisesti korjattua. Lisäksi on mietittävä, miten saisimme yhteiskunnallisen keskustelun kääntymään puolellemme ja puheet teoiksi.

Esimerkiksi Norjassa opettajan osaaminen on nostettu keskiöön opettajajärjestön viestinnässä. Huoltajat ja päättäjät on herätetty pohtimaan, millaisia seurauksia koulutettujen opettajien puuttumisella on lapsille, tulevaisuuden aikuisille ja koko yhteiskunnalle.

Tämän näkökulman käsittely julkisuudessa on lisännyt opettajuuden arvostusta ja vaikuttanut myönteisesti opettajan ammatin veto- ja pitovoimaan.

 

Pitäisikö meidänkin kysyä entistä enemmän, mistä suomalaiset lapset jäävät paitsi, jos heillä ei ole mahdollisuutta osallistua pedagogiseen toimintaan, josta vastaa opettaja?

Pakotetaan päätöksentekijät näkemään, että opinpolun alkupäähän kannattaa sijoittaa. Ja muistetaan tämä näkökulma myös kuntavaaleissa äänestäessämme.

 

Anitta Pakanen

anitta.pakanen@vol.fi

Kirjoittaja on OAJ:n kolmas varapuheenjohtaja.