Arto O. Salosen kolumni: Suhtautuminen ratkaisee

Meillä on kovin kompetenssikeskeinen koulutusjärjestelmä. Mutta mitä sanot, jos väitän, että osaamisperustaiset opetussuunnitelmat edustavat mennyttä maailmaa? Ja, että suhtautumisperustaiset opetussuunnitelmat ovat tulevaisuuden juttu?

 

Ohjasin sosionomiopiskelijan työharjoittelua. Totesivat, että he haluavat palkata tämän opiskelijan heti, kun se on mahdollista. Ihmettelin miksi.

”Hyvä kysymys”, minulle vastattiin.

”Hänen substanssiosaamisensa on kunnossa, mutta se ei tee hänestä erityistä meidän työyhteisömme näkökulmasta. Mutta se jokin, jota hän tuo mukaan töihin tullessaan, meitä kiinnostaa. Kun hän tulee tänne, meillä vain jotenkin ryhti kohentuu. Ehkä kyse on hänen suhtautumisestaan työhön ja elämään ylipäätänsä. Ehkä kyse on hänen tavastaan olla olemassa. Se saa meissä aikaan jotakin hyvää. Se on jotakin sellaista suhtautumiseen viittaavaa, jota emme oikein osaa sanoittaa. Mutta sitä me tarvittais lisää.”

Heikkouksiin keskittymällä pienennämme toisiamme.

Tämän opiskelijan vahvuus oli suhtautumisessa. Elinvoimaa kannatteleva suhtautuminen voi olla vaikkapa sitä, että houkuttelee toisen ihmisen ainutlaatuisuutta esiin. Tai luo ilmapiiriä, jossa luottamus lisääntyy.

Silloin syntyy varmuutta, että muilla on puhtaita ajatuksia minua kohtaan. Tällaisessa ilmapiirissä on helppoa yltää omaan parhaaseen.

Suhtautuminen on sitä pääomaa, jolla siirrytään alalta toiselle. Siirtymien merkitys korostuu, sillä valtaosa tänä syksynä koulunsa aloittaneista työskentelee aikuisina ammateissa, joita ei vielä ole olemassa.

Osaamiset ovat yhä enemmän jäämässä teknologioiden varaan. Kun suhtautuminen on kunnossa, tarvittavaa osaamista on helppoa kartuttaa.

 

Heikkouksia on meissä jokaisessa. Niihin keskittymällä pienennämme toisiamme. Samalla pelko saa sijaa. Meistä tulee tyhjyköitä, kuten Sakari Topelius ehkä asian ilmaisisi.

Sen sijaan vahvuuksiin keskittymällä saamme esiin sitä ylväyttä, jota jokaisessa ihmisessä on. Siinä on se voima, joka jokaisella yhteisöllä, kansakunnalla ja ihmiskunnalla on.

 

Arto O. Salonen on kestävyystutkija, visionääri ja apulaisprofessori Itä-Suomen yliopistossa.