Yliopistolaisille yleiskorotuksia – ”On myönteistä, että ratkaisu painottui yleiskorotuksiin”, sanoo Yliopistojen opetusalan liiton puheenjohtaja Santeri Palviainen

Yliopistoissa ja harjoittelukouluissa työskentelevät OAJ:n jäsenet saivat uuden työehtosopimuksen. Se tuli voimaan 1.4.2023, ja sopimuskausi päättyy 31.3.2025. Sopimus on vahvasti yleiskorotuspainotteinen.

Yliopistojen ja harjoittelukoulujen opettajat saavat palkkoihinsa kaksi yleiskorotusta uuden sopimuksen ensimmäisen voimassaolovuoden aikana. Palkat nousevat 1.9.2023 lukien 3,5 prosenttia ja 1.3.2024 lähtien 2,0 prosenttia.

– On myönteistä, että ratkaisu painottui yleiskorotuksiin, sillä näin mahdollisimman moni saa palkankorotuksen, Yliopistojen opetusalan liiton YLL:n puheenjohtaja Santeri Palviainen toteaa.

 

Joulukuussa 2024 jaetaan 0,5 prosentin paikallinen erä, joka käytetään työnantajan päättämällä tavalla. Kokemukset paikallisista eristä ovat Palviaisen mukaan olleet vaihtelevia, joten työntekijät eivät erityisesti toivo niitä.

Toukokuussa yliopistolaisille on luvassa kertaerä. Kokoaikaisen työntekijän kertaerän suuruus on 12,6 prosenttia maaliskuun 2023 kuukausipalkasta.

– Pidän kertakorvauksen tasoa melko hyvänä. Se on kuitenkin vähintään 400 euroa, Palviainen sanoo.

Osa-aikaisille kertakorvaus maksetaan suhteessa osa-aikaisuuteen. Kertaerään on oikeus myös tuntiopettajilla, ja tuntiopettajille korvaus maksetaan suhteessa työtunteihin.

Kertaerän saa työntekijä, jonka työsuhde on alkanut viimeistään 1.2. ja ollut keskeytyksettä voimassa 30.4. saakka ja jolle maksetaan palkkaa toukokuussa. Se maksetaan myös raskaus- ja vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla oleville.

 

Sopimus sisältää lisäksi eräitä tehtäväkohtaisia korotuksia.

Harjoittelukouluissa korotetaan palkkiota, joka maksetaan luokanvalvojan tehtävistä vuosiluokilla 7–9. Myös opiskelijoiden valintakokeiden arviointityöstä opettajalle maksettava korvaus nousee. Molemmat korotukset ovat 1.9.2023 lähtien 3,5 prosenttia ja 1.3.2024 lukien 2 prosenttia.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan syyskuun alusta lähtien 6 prosentilla.

 

Palviaisen mielestä yliopistojen palkkaratkaisu oli kokonaisuudessaan kohtuullinen ja uuden sopimuksen kaksivuotisuus rauhoittaa hetkeksi neuvottelupöydän. Toisaalta hän toivoo, ettei se saa unohtamaan työehtosopimuksen kehittämistyötä.

– Yliopistonopettajan työaika määritellään yhä kontaktituntien määrän perusteella, mikä ei vastaa enää todellisuutta. Työehtosopimuksen kehittämisestä pitäisi löytää yhteinen sävel Sivistan ja järjestöjen kesken.

OAJ:n yliopistoneuvottelija, erityisasiantuntija Hanna Tanskanen kertoo, että osapuolet ovat osana jatkuvan neuvottelun periaatetta sitoutuneet sopimuskaudella tehtävään palkkausjärjestelmän kehittämistyöhön.

– Tarkastelemme yliopistojen palkkausjärjestelmän nykytilaa ja sen kehittämismahdollisuuksia. Tämä on tärkeää työtä, jolla voidaan lisätä yliopistotyön houkuttelevuutta ja vetovoimaa, Tanskanen uskoo.

 

Yliopistosopimus koskee noin 2 200:aa OAJ:n jäsentä, joista 1 500 on yliopistojen opettajia ja tutkijoita ja 700 työskentelee harjoittelukouluissa. Kaikkiaan yliopistosopimus koskee 34 000:ta palkansaajaa.

Yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta neuvottelevat Juko, Pro ja JHL sekä yliopistotyönantajia edustava Sivistystyönantajat. Lisäksi OAJ neuvottelee harjoittelukoulujen työehtosopimuksen, jonka yleiset palvelussuhteen ehdot noudattavat yliopistosopimusta.