Yläkouluja toivotaan vuosityöajan kokeiluun

Perusopetuksen vuosityöaikakokeiluun ehtii vielä mukaan vuoden 2020 elokuuhun saakka. OAJ:n asiantuntijat kertovat tähänastisista kokeilukokemuksista Educassa. Parhaillaan selvitetään kokeilujen aloittamista myös lukioissa.

Perusopetuksen vuosityöaikakokeiluun pääsee mukaan vielä puolentoista vuoden ajan. Viimeinen kokeilun aloitusajankohta on elokuun alussa 2020.

Uusin kokeilupaikkakunta on Vaasa, jossa pieni alakoulu lähti mukaan tämän vuoden alussa. Syksyllä kokeilu alkoi yhteensä seitsemässä alakoulussa Helsingissä, Vantaalla ja Lahdessa.

OAJ:n hallitus kannustaa vielä yhtenäis- ja yläkouluja mukaan vuosityöaikakokeiluun. On tärkeää saada kokemuksia myös aineenopetuksesta. Moni kunta onkin kertonut olevansa kiinnostunut kokeiluun lähtemisestä ensi elokuun alussa tai sen jälkeen.

 

Halu saada kokeiluun mukaan yhtenäiskouluja ja yläkouluja nousi vahvasti esille OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan viimeisessä kokouksessa loppuvuodesta. OAJ:n hallitus päättikin tupan linjausten pohjalta, että kokeiluun voi tulla mukaan uusia koulutuksen järjestäjiä ja kouluja.

Kokeilun viimeinen aloittamisajankohta on 1.8.2020, ja kokeilun tulee kestää kolme vuotta. Kaikki kokeilut päättyvät viimeistään 31.7.2023.

Jo nyt vuosityöaikaa kokeilevat koulut voivat halutessaan jatkaa kokeilussa pitempään kuin kolme vuotta kuitenkin niin, että kokeilu päättyy viimeistään heinäkuun lopussa 2023. Koulut voivat myös irtisanoa kokeilusopimuksen kesken kolmivuotiskauden.

OAJ tekee kevään aikana kyselyn kokeilussa mukana olevien koulujen opettajille. Kyselyssä halutaan selvittää muun muassa opetuksen suunnitteluun varatun ajan riittävyyttä sekä työaikasuunnitelman ja -seurannan tarkkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Rehtoreille tulee omat kysymykset.

Educa-koulutustapahtumassa OAJ:n neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen ja työmarkkina-asiamies Laura Nurminen kertovat kokemuksia vuosityöaikakokeilun ensimmäisiltä kuukausilta.

 

Myös lukion vuosityöaikakokeilun käynnistämistä selvitetään. Voimassa olevassa kunnan opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu työryhmästä, jonka toimeksiantona on muun muassa selvittää lukion työaikajärjestelmän kehittämistä vastaamaan lukiouudistuksen vaatimuksia.

– Tavoitteena on käynnistää työaikakokeiluja lukioissa ja neuvotella työaika- ja palkkausmääräykset myös lukion erityisopetukseen, Pankkonen kertoo.

Erityisopetusta koskevien uusien määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2019. Pankkonen pitää työaikakokeilujen käynnistymistä ensi lukuvuoden alusta kuitenkin epätodennäköisenä.

– Viidessä kaupungissa on seurattu lukion opettajien työaikaa syyslukukauden aikana, mutta kaikkia seurannan tietoja ei vielä ole käytettävissä. Siksi neuvottelut mahdollisesta kokeilumallista ovat vasta lähtösuoralla.

Ammatilliset jo sopineet vuosityöajasta

Ammatillisten opettajien siirtymisestä vuosityöaikaan sovittiin viime talven sopimusneuvotteluissa.

OVTES:n piirissä olevien opettajien työnantajista seitsemän koulutuksen järjestäjää siirtyi vuosityöaikaan viime elokuussa. Vuodenvaihteessa vuosityöaikaan siirtyi yksi Avaintan oppilaitos ja 16 kunnan oppilaitosta.

Elokuun alussa vuosityöaikaan on siirtymässä kahdeksan koulutuksen järjestäjää. Näiden joukossa ovat viimeiset kaksi Avaintan oppilaitosta.

Ensi syksynä suurin osa ammatillisista opettajista on siirtynyt uuteen työaikamalliin, kun muutos on tehty käytännössä kaikissa suurimmissa oppilaitoksissa.

OAJ:n ja KT Kuntatyönantajien edustajat kiersivät viime syksynä 20 oppilaitoksessa jakamassa tietoa ja vastaamassa kysymyksiin vuosityöajasta. Kouluttamiskierros jatkuu keväällä.

Sivistan yksityisen sektorin ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö siirtyy vuosityöaikaan lukuunottamatta yksityisiä ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia. Ensimmäisissä oppilaitoksissa uuteen työaikamalliin siirrytään tämän vuoden elokuussa. Siirtymäaikaa on syksyyn 2023 asti, päätöksen siirtymisajankohdasta tekee koulutuksen järjestäjä.