Vaikuttamistyö tuotti tulosta

Kotkan kaupunki luopui rajuista leikkauksista ja henkilöstön lomauttamisesta.

Kotka ei lomauta henkilöstöään, ei vähennä määräaikaisia opettajia eikä opetustuntien määrää ja palkkaa määräaikaiset opettajat koko lukuvuodeksi.

Kotkan kaupungin talouden tasapainotusehdotus sisälsi mittavia leikkauksia. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn pääluottamusmies, Minna Paavola teki yhdessä muiden pääluottamusmiesten kanssa paljon töitä leikkausten torppaamiseksi.

Kaupunginvaltuusto kuunteli pääluottamusmiehiä ja poisti leikkauslistalta henkilöstön viikon mittaisen lomautuksen lisäksi määräaikaisten opettajien palkkaamisen vain koulun työpäivien ajaksi, määräaikaisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien määrän vähentämisen sekä opetustuntien järjestämisen ainoastaan valtakunnallisen minimituntijaon mukaan.

 

Jos määräaikaisten opettajien määrää olisi vähennetty, olisi noin 300 lasta ja nuorta pitänyt sijoittaa jo olemassa oleviin luokkiin pienemmällä tuntikehyksellä ja ilman avustavaa henkilökuntaa. Jos Kotka olisi antanut opetusta vain valtakunnallisen minimitason, olisi se tarkoittanut, että naapurikunnissa oppilaat saavat peruskoulun aikana noin 230 tuntia enemmän opetusta.

Varhaiskasvatuksessa leikkaukset olisivat rajanneet subjektiivista päivähoito-oikeutta, kasvattaneet ryhmäkokoja ja lopettaneet viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun.

Kotkan kaupungin henkilöstömäärä pieneni vuoden alussa, kun terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyivät Kymsoteen. Kaupungin palvelukseen jääneistä 58 prosenttia työskentelee opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, siksi säästötoimet olisivat kohdistuneet kipeästi opettajiin ja esimiehiin – sekä lapsiin ja nuoriin.

Onneksi päättäjät ymmärsivät säästöjen haitat.

Minna Paavola muun muassa puhui valtuustosalissa, kirjoitti yleisönosastolle yhdessä paikallisyhdistyksen puheenjohtajan kanssa ja vastasi päättäjien kysymyksiin.

– Tein paljon työtä saadakseni päättäjät ymmärtämään, että lapsista ja nuorista ei voi säästää, sillä säästöt tulisivat myöhemmin kalliiksi. Kerroin, että lomautukset eivät tuo säästöjä, aiheuttavat vain hankaluuksia. Viikonkin lomautus sotkee toiminnan jopa kuukausiksi.

Paavola kiittää onnistuneesta vaikuttamistyöstä hyvää yhteistyötä pääluottamusmiesten ja opettajayhdistysten kanssa.

– Kotka haluaa profiloitua lapsi- ja koulutusmyönteisenä kaupunkina. Jos talouden tasapainotuslista olisi toteutunut, tämä olisi ollut mahdotonta.

OAJ seuraa aktiivisesti kuntataloutta. Yt-menettely on käynnissä Rovaniemellä, Taipalsaaressa ja Askolassa, ja Savonlinna listaa leikkaustavoitteita.

− Kaksi viime vuotta ovat olleet rauhallisia. Nyt ihmetyttää, että kunnat ryhtyvät tekemään vanhoja virheitä, kehittämispäällikkö Niku Tuomisto hämmästelee.