Tasa-arvorahalla lisätään vaikeiden alueiden oppilaiden ja opettajien hyvinvointia

Merikosken koulussa tasa-arvorahalla on pienennetty opetusryhmiä ja palkattu lisää erityisopettajia.

Opetushallitus jakaa tänä syksynä 12 miljoonaa euroa valtionavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Tarkoituksena on, että syrjäytymisvaara tunnistetaan varhain ja lapsille voidaan taata eheä opintopolku.

Koulutuksen järjestäjät voivat hakea rahaa sosioekonomisesti vaativien alueiden kouluille.

− Nyt hakuun kannustetaan mukaan niitäkin koulutuksen järjestäjiä, jotka eivät aikaisemmin ole kehittämisrahoitusta hakeneet. Omarahoitusosuus on poikkeuksellisen pieni, OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo sanoo.

Tasa-arvorahalla voidaan parantaa työssäjaksamista.

Tasa-arvorahan myöntämisen perusteina ovat alueen väestön alhainen koulutustaso, korkea työttömyysaste ja suuri vieraskielisen väestön osuus. Oululaisessa Merikosken koulussa toteutuvat kaikki kolme kriteeriä. Rehtori Mervi Karjalainen pitää valtionapua äärettömän tärkeänä.

− Tasa-arvorahalla voidaan tehokkaasti lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja parantaa opettajien työssäjaksamista. Opettajia on helpompi saada hakeutumaan vaativille alueille, kun kouluja resursoidaan tarpeen mukaan.

 

Hankerahassa on myös ongelmansa. Karjalainen harmittelee, että rahan määrä vaihtelee vuosittain eikä koskaan voi olla varma, tuleeko sitä jatkossa lainkaan.

− Niin tarpeellinen kuin tasa-arvoraha onkin, tulisi pidemmällä tähtäimellä oppimisen tuen perusrahoitus nostaa kestävälle tasolle, Salo sanoo.

Oulussa tasa-arvorahaa hakee kaupunki, joka jyvittää rahan kouluille tarpeen mukaan. Merikosken koulussa rahalla on ostettu oppimisen tukimateriaalia ja tehty erilaisia pedagogisia ratkaisuja, joilla on voitu tehostaa oppilaiden henkilökohtaista tukea.

Tasa-arvorahalla on myös palkattu lisää erityisopettajia, jotta erityisen ja tehostetun tuen oppilaat saisivat tukea lähikoulussa joustavammin, yksilöllisemmin ja pienemmissä ryhmissä. Yläkoulussa perusopetuksen ryhmiä on voitu pienentää esimerkiksi reaaliaineissa.

− Kun kahdesta opetusryhmästä on tehty kolme, myös oppimistulokset ovat parantuneet, Karjalainen kertoo.

 

Valtionavustusta koulutuksellisen tasa-arvon kehittämiseen voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset yhteisöt, joilla on perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämislupa.

Uusi avustus täydentää Opetushallituksen kesäkuussa jakamaa 30 miljoonan euron valtion erityisavustusta.

OAJ:n Jaakko Salo toivoo, että nyt hakuun tullutta tasa-arvorahaa käytetään oppilaiden konkreettiseen tukeen, esimerkiksi erityisopetuksen järjestämiseen ja kehittämiseen, ei oppimisen tuen hallinnollisiin koukeroihin.

Lisätietoa avustuksesta:

oph.fi