Hallitus lupaa kaventaa oppimiseroja – Näin lisäraha auttaa

Hallitus ryhtyy tositoimiin oppimiserojen kaventamiseksi. Itähelsinkiläisessä koulussa on kokemusta siitä, mitä kaikkea lisärahalla saadaan.

Helsinkiläisessä Laakavuoren ala-asteen koulussa tahkotaan hyviä oppimistuloksia. Tämä siitä huolimatta, että 70 prosenttia oppilaista on tehostetun tai erityisen tuen piirissä tai puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia.

Rehtori Janne-Pekka Nurmi kiittää tuloksista Helsingin kaupunkia, joka on jo toistakymmentä vuotta jakanut vaikeiden alueiden kouluille niin sanottua positiivisen diskriminaation rahaa. Pd-rahan tarkoitus on tasoittaa oppimiseroja tarjoamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle tarvittavaa tukea ja laadukasta opetusta omassa lähikoulussa.

Samoihin tavoitteisiin tähtää myös tasa-arvoraha, jota valtio on jakanut vaikeiden alueiden koulutuksen järjestäjille. Nyt hallitus käynnistää kolmivuotisen tasa-arvo-ohjelman eriarvoistumisen pysäyttämiseksi.

Rahaa ohjelmaan varataan yli 300 miljoonaa euroa. Tavoitteena on muun muassa kaventaa oppimiseroja sekä vahvistaa oppimisen tukea perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

 

Laakavuoreen tulee valtion tasa-arvorahaa ensi vuonna 16 000 euroa. Sen lisäksi koulu saa Helsingin pd-rahaa 80 000 euroa vuodessa.

Pd-rahalla on voitu pienentää ryhmäkokoja. Se on lisännyt niin oppilaiden kuin opettajienkin viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Sitä kautta myös oppimistulokset ovat parantuneet. Pienet ryhmät ovat Nurmen mielestä opettajien motivaation ja työssäjaksamisen elinehto.

Lisärahalla on tehty samoja asioita kuin kaikissa muissakin Suomen kouluissa, mutta entistä vahvemmin. Esimerkiksi kaksi kolmasosaa pd-rahasta käytetään opetukseen. Tänä lukuvuonna kaikkien vuosiluokkien viikkotuntimäärää nostettiin yhdellä. Lisätunnilla opetellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

− Tämä on iso satsaus, koska meillä on 18 luokkaa ja näillä tunneilla on paikalla usein myös s2-opettaja ja erityisopettaja, sanoo Nurmi.