Silpputyöläiset sivuutetaan – uusi kampanja vaatii loppua sivutoimisten syrjinnälle

Osa-aikaisia ja sivutoimisia opettajia tukeva kampanja toivoo, että vakituiset heräävät puolustamaan kollegojaan syrjinnältä.

Vielä viime vuonna tamperelainen espanjanopettaja Heidi Rytkönen teki töitä kuudelle työnantajalle. Vuonna 2004 alkaneella silpputyöläisen urallaan hän on ehtinyt kokea monenlaista, mutta kilpailukykysopimus kiky tuntui viimeiseltä pisaralta.

Yksi työnantajista alkoi miettiä, miten sille 2–4 tuntia viikossa työskentelevän Rytkösen pitäisi tehdä kiky-tunnit sisään, tuottaa niistä tarkat raportoinnit ja matkata maakunnassa kasvokkain käytäviin kiky-tuntitapaamisiin.

– Ohjeistus oli moninaista, eikä siinä otettu silpputyöläistä huomioon. Alkoi vaikuttaa siltä, että minun pitäisi tehdä kiky-tunteja useallekin työnantajalle, vaikka työpanos olisi kuinka vähäinen vakituisiin työntekijöihin verrattuna.

Osa eduista on hyvän tahdon varassa.

Harva vakituinen tulee ajatelleeksi, millaisessa karusellissa keikka- ja pätkätöistä uraansa rakentavat opettajat pyörivät. Mitä enemmän työnantajia on, sitä enemmän pätkätyöläiset käyttävät aikaa oppilaitosten kirjavista toimintatavoista suoriutumiseen.

Piiloylityöt ovat pysyvä olotila. Ylityökorvausten lisäksi sivutoimiset jäävät usein ilman vuosisidonnaisia kokemuslisiä ja lomakorvauksia.

– 14 vuodessa kokemusta on karttunut valtavasti, mutta eihän se missään näy, Rytkönen sanoo.

Osa eduista on työnantajan hyvän tahdon varassa. Työterveyshuollon piiriin osa-aikainen pääsee harvoin. Rytkösen mukaan ongelmaan pitäisi reagoida miettimällä mahdollisuuksia yhdistellä sivutoimien virrasta päätoimisuuksia. Lisäksi määräaikaisten työsuhteiden ketjutukseen esimerkiksi vapaassa sivistystyössä tulisi puuttua.

 

Viime syksynä Rytkösen tilanne muuttui. Nyt hän opettaa kahdeksassa koulussa mutta työnantajia on vain yksi. Tilanne on selkeämpi kuin aiemmin, mutta Rytkönen tervehtii ilolla kollegansa Anri Tuohimäen perustamaa #Jokuroti2018 -kampanjaa. Se vaatii puuttumista epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien opettajien epätasa-arvoiseen kohteluun.

Työsopimuslaki onkin yksiselitteisempi kuin sen tulkinnat. Siinä lukee: ”Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.”

Kampanjassa vaaditaan myös työehtosopimuksien kehittämistä jatkossa niin, että samaa työtä tekeviä kohdellaan yhdenvertaisesti. Tässä olisi roolinsa myös vastavalitulla OAJ:n valtuustolla ja muiden opettajien kollegiaalisuudella.

– Toivoisin, että vakituisetkin opettajat ottaisivat asian puheeksi. Joukkovoima puuttuu, koska työtuntiensa vähenemistä pelkäävät opettajat eivät uskalla ottaa asioitaan puheeksi, Heidi Rytkönen sanoo.

Lisätietoa kampanjasta: facebook.com/jokuroti2018