Ops omin maustein

Hyvinkäällä perusopetuksen opsin toimeenpano sujuu hyvin opettajien tiiviissä yhteistyössä, jota kaupunki tukee.

Hyvinkään kaupunki on kuullut opettajien tarpeen keskustella yhdessä perusopetuksen opsin toimeenpanosta. Opsin yhteisiä kehittämisiltapäiviä järjestetään tänäkin lukuvuonna kaksi.

Alakoululaiset ovat opiskelleet uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaan syksystä 2016. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi julkaisi ensitietoja esi- ja perusopetuksen ops-perusteiden toimeenpanon arvioinnista tammikuun lopulla. Karvi tähdentää paikallisten toimijoiden vuorovaikutusta.

Hyvinkään Hakalantalon koulussa opettajat ovat tyytyväisiä kaupungin ops-prosessiin.

– Hakalantalossa on paljon erilaisia yleisopetuksen ja pidennetyn oppivelvollisuuden luokkia. Opettajia on kannustettu monenlaiseen yhteistyöhön, rehtori Johanna Heikkilä kertoo.

Monitoimitalossa yhteiseen tekemiseen on rehtorin mukaan loistavat mahdollisuudet, sillä koulun lisäksi talossa toimivat päiväkoti esiopetusryhmineen, kirjasto, neuvola, iltapäiväkerhot ja nuorisotoimi.

– Yhteiset projektit voivat lähteä liikkeelle pienistäkin asioista, Heikkilä jatkaa.

 

Ops-perusteiden yhtenä tavoitteena on pitää huolta siitä, että koulutuksen tasa-arvo säilyy ja peruskoulu pystyy jatkossakin tasaamaan oppilaiden välisiä eroja. Niinpä paikalliset opetussuunnitelmat eivät Karvin mukaan saa eriytyä liikaa.

Hyvinkäällä kaupungin ops myötäilee valtakunnallisia perusteita paikallisin täydennyksin.

– Meillä on jo pitkään toiminut kulttuuripolku, jossa jokaiselle luokka-asteelle on tarjolla paikallinen kulttuurielämys, kuten vierailu Rautatiemuseossa tai kuvataidekoulussa. Nyt kulttuuripolku on tuotu osaksi kaupungin opsia, luokanopettaja Henna Ikävalko Hakalantalosta kertoo.

Hyvinkääläisten mielestä nykyopsin vahvuus on siinä, että se antaa opettajalle paljon mahdollisuuksia omaan suunnitteluun ja erilaisten ideoiden toteuttamiseen. Heidän mukaansa opsin perusteet kuitenkin edellyttävät, että niitä toteuttamassa on opettajankoulutuksen saanut ammattilainen.

Hakalantalossa uudesta opsista ovat innostuneita sekä oppilaat että opettajat.

– Opettajana eniten jumppaamista on vaatinut se, että enää ei mennä sisällöt vaan tavoitteet edellä, erityisluokanopettaja Satu Pyykkö sanoo.