Opetussuunnitelma haltuun yhdessä

Tiia-Pauliina Ahokangas ja Johanna Kanto jäsensivät opsin malliksi, joka helpottaa opetettavien asioiden hahmottamista ja edesauttaa työssäjaksamista.

Kumppanukset-juttusarjassa ystävät tai yhteistyökumppanit kertovat toisistaan ja siitä, mikä heitä yhdistää.

Tiia-Pauliina Johannasta

Alun perin tutustuimme Johannan kanssa kilpatanssiharrastuksessa. Kun Johanna lähti opiskelemaan opettajaksi ja alkoi pohtia oppimista ja opettamista, huomasimme, että meillä on aika samanlaiset ajatukset.

Kun perusopetuksen uusi opetussuunnitelma tuli 2016, opetimme Johannan kanssa kumpikin omissa kouluissamme ekaluokkaa. Työtä leimasi epävarmuus. Teemmekö oikeita juttuja? Ehdimmekö opettaa kaiken?

Koulutuksista huolimatta ops oli jäänyt vieraaksi. Sieltä oli vaikea löytää keskeisiä opetettavia asioita.

 

Ennen toisen luokan alkua päätimme tehdä yhdessä opsiin perustuvan vuosikellon, joka palvelisi sekä tavallisen että erityisluokan opettamista. Jaoimme kouluvuoden neljään ilmiöön: minä ja toimiva arki yhteisössä, minä ja kulttuuri, minä ja yhteiskunta median pyörteissä sekä minä tutkin ja toimin.

Nimesimme ilmiöt laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden ja perusopetukselle tutun vuosirytmin perusteella. Huomioimme esimerkiksi liikenneviikon, juhlaperinteet ja sanomalehtiviikon.

Pilkoimme laaja-alaisen osaamisen tavoitteet osiin ja yhdistelimme niitä uusiksi kokonaisuuksiksi. Sen jälkeen jäsensimme oppiaineet ja sisällöt laaja-alaisten kokonaisuuksien alle.

Suunnitelma ohjasi omaa opetustyötä, ja keskeiset asiat saatiin tehtyä.

 

Seuraavana vuonna jäsensimme mallin ensimmäiselle luokalle, jonka kanssa Johanna työskenteli. Kun minulla oli viime syksynä alkamassa neljäs luokka, oli pakko alkaa tehdä suunnitelmaa myös muille vuosiluokille.

Yhteistyö Johannan kanssa lisäsi työssäjaksamistani. Harvoin löytää ihmistä, jonka kanssa pystyy tekemään töitä samalla aallonpituudella niin, että melkein tietää, mitä toinen ajattelee.

Meitä yhdistää prosessimainen ajattelu. Mallia olemme kirjoittaneet useita kertoja uudelleen. Siinä on oppiainekohtaisia tarkistuslistoja oppimistavoitteineen ja sisältöineen. Olemme sijoittaneet esimerkiksi suomen kielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden oppiaineet rinnakkain helpottamaan opettajien yhteistyötä, työnjakoa ja opetustyön suunnittelua.

Nyt mallimme on vuosiluokat 0–2, 3–4 ja 5–6 kattava kokonaisuus, jonka PS-kustannus julkaisee elokuussa kolmiosaisena kirjasarjana.

 

Johanna Tiia-Pauliinasta

Pidämme Tiia-Pauliinan kanssa molemmat siitä, että punainen lanka on työssä kirkkaana. Uuden opsin kanssa se tuntui löytyvän vasta vuoden mittaan. Sieltä oli vaikea löytää oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Halusimme saada rauhan ja selkeyden seuraavaan lukuvuoteen.

Ops on niin laaja, että siihen on vaikea päästä käsiksi syvällisellä tasolla, ellei sitä reflektoi jonkun kanssa.

Tiia-Pauliina on työparina ajattelevainen ja sydämellinen ja pitää kiinni siitä, mitä on sovittu. Meitä yhdistää vahva halu ja valmius tehdä töitä oman ammatillisen kehittymisen eteen.

 

Kesällä 2017 tapasimme jommankumman kotona, luimme opsin tavoitteita ja sisältöjä ja etsimme oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Huomasimme, että esimerkiksi vuorovaikutus- ja tunnetaidot löytyvät äidinkielestä, ympäristöopista, uskonnosta ja elämänkatsomustiedosta.

Moni opettaja ihmettelee, millä tunneilla ”niitä laaja-alaisia” pitäisi opettaa, mutta ops on rakennettu siten, että laaja-alainen osaaminen on pohjana kaikelle muulle. Tekemässämme mallissa laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat oppiainejäsentelyä noudattamalla.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista luomamme ilmiöt ovat samat esiopetuksesta kuutosiin asti, mutta tavoitteet syvenevät vuosiluokittain. Ensimmäisellä luokalla rohkaistutaan harjoittelemaan, seuraavassa vaiheessa harjoitellaan ja lopulta osataan.

 

Vuosikellomme avulla koko kouluyhteisö voi olla saman ilmiön äärellä samaan aikaan, ja se voi näkyä koulun arjessa. Minä ja toimiva arki yhteisössä -jaksossa pienet oppilaat voivat esimerkiksi opiskella sääntöjä kummiluokan kanssa. Mallia voi myös hyödyntää esimerkiksi vuosiluokkiin sitoutumattomassa esi- ja alkuopetuksessa tai erityisopetuksen painoalueopetusta suunnitellessa.

Prosessi on vienyt valtavat määrät vapaa-aikaa, eikä tällaista voisi tehdä kenen tahansa kanssa. Tiia-Pauliina on rohkea ja luottaa tulevaan. Hän on puskenut minua eteenpäin silloinkin, kun olen itse epäröinyt.

 

Tiia-Pauliina Ahokangas

  • Erityisluokanopettaja vuosiluokilla 3–4 Vehmaisten koulussa Tampereella.
  • OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen tiedottaja.
  • OAJ:n Nope-kurssien kouluttaja.
  • Ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja.

Johanna Kanto

  • Luokanopettaja. Opettaa toista luokkaa Kankaantaan koulussa Nokialla.