Open ruokaopas tarkastelee ruokaa monesta näkökulmasta

Kestävä ruoantuotanto on monelle opettajallekin haastava aihe, sanoo Pinja Sipari, joka on BMOLin ympäristökasvatuksen asiantuntija.

Millaiseen tarpeeseen Open ruokaopas syntyi?

Ruokakeskustelu käy mediassa ja somessa kuumana. Tieto, tunteet ja mielipiteet sekoittuvat. Koulutuksissa olemme huomanneet, että nykyään opettajatkaan eivät välttämättä osaa ruoantuotannon perusteita. Harva esimerkiksi tietää, mitä tarkoittaa viherlannos. Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL halusi tarjota opettajille monipuolisen ja maksuttoman materiaalin, joka pohjautuu tieteelliseen tietoon.

 

Kenen näkökulmasta opas käsittelee ruoantuotantoa?

Mukana on tutkijoiden, järjestöjen ja viljelijöiden mutta myös opettajan ja oppilaan näkökulmaa. Kaikilla näillä on omat näkemyksensä aiheesta. Olemme esitelleet kannat ja tehneet selväksi, kuka sanoo mitäkin.

 

Mitä hyötyä sivustosta on opettajalle?

Tietoa ja tehtäviä sisältävä opas on tarkoitettu aineenopettajille. Sivustolta saa ajantasaista tietoa oman oppiaineen näkökulmasta. Kysymys siitä, mistä ruoka tulee, on laajennettu globaalin ruokajärjestelmän tarkasteluksi. Esimerkiksi katsomusaineissa voi käsitellä ihmis- ja eläinoikeuskysymyksiä ja fysiikassa energiakysymyksiä ja aineiden kiertoa.

 

Kuinka materiaalia kannattaa käyttää?

Kannattaa ensin vilkuilla oman oppiaineen artikkelit läpi, jotta saa käsityksen kokonaisuudesta. Myöhemmin voi syventyä niihin aihepiireihin, jotka opetuksessa tulevat käsiteltäväksi.

 

Lue lisää:

Open ruokaopas